EPD'er og certifikater

Download EPD'er og ISO certifikater her.

Certificering

Alle VMZINC valsede produkter overholder EN 988 og derudover også PREMIUMZINC.

EN 988 & PREMIUMZINC. Den europæiske standard EN 988 har været anvendt siden 1997 i 18 europæiske lande. Denne standard stiller meget strenge krav til sammensætningen af valset zink og dens fysiske, mekaniske og dimensionelle karakteristika, og derfor anvendes standarden som international reference.

VMZINC-mærket overholder alle de specifikationer, der er angivet i EN 988-standarden, men vi er med vores PREMIUMZINC-kvalitetsmærke gået et skridt videre. Denne mærkning sikrer et endnu højere kvalitetsniveau.

PREMIUMZINC-mærket stiller strengere krav til visse målværdier, især planhed, kemisk sammensætning og visse mekaniske egenskaber (bøjetest ved 4°C, Erichsen-prøve), som ikke er angivet i EN 988-standarden

Alle vores værker i Frankrig er certificeret ISO9001v2015 og ISO14001v2015.

EPD - Verificeret dokumentation

Byggevarers miljømæssige egenskaber

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. 

Det er en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af en byggevare.

Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusvurdering - LCA (Life Cycle Assessment), hvor byggevarens miljøegenskaber kortlægges i hele dens livsforløb, fra vugge til grav.

En EPD dokumenterer en række miljøpåvirkningskategorier (herunder global opvarmning, forsuring, næringssaltsbelastning m.fl.), men kvantificerer også forbrug af energiressourcer (bl.a. forbrug af hhv. vedvarende og ikke-vedvarende energi ressourcer) samt affaldsstrømme (her f.eks. mængden af bortskaffet affald og materialer til energiudnyttelse eller genanvendelse).

Certificering ISO 14001

ISO 14001 certificering er den internationale miljøledelsescertificering. Alle VMZINC valsede zinkproduktionssteder er ISO 14001 certificerede. Alle tre steder - Auby, Viviez og Bray-et-Lû ligger i Frankrig.

Alle aktiviteter i forbindelse med smeltning, støbning, valsning, forpatinering, formatering, formning og opbevaring af VMZINC valsede zinkløsninger er omfattet af ISO14001-certificeringen.

Conformit_Europenne

CE-mærkning

VMZINC er omfattet af det europæiske direktiv om byggeprodukter. De harmoniserede standarder vedrørende selvbærende (EN 14782) og fuldt understøttede (EN 14783) tag- og facadeprodukter af metal, bruges til CE-mærkning.

Læs mere om VMZINC: