Egenskaber og teknisk info

Titanzink i højeste kvalitet


VMZINC legering

VMZINC er kvalitets-titanzink fremstillet af elektrolytisk finzink bestående af 99,995 % zink legeret med kobber og titanium i henhold til den europæiske norm EN988. 

EN 988 & PREMIUMZINC Den europæiske standard EN 988 har været anvendt siden 1997 i 18 europæiske lande. Denne standard stiller meget strenge krav til sammensætningen af valset zink og dens fysiske, mekaniske og dimensionelle karakteristika, og derfor anvendes standarden som international reference.

VMZINC-mærket overholder alle de specifikationer, der er angivet i EN 988-standarden, men vi er med vores PREMIUMZINC-kvalitetsmærke gået et skridt videre. Denne mærkning sikrer et endnu højere kvalitetsniveau.

PREMIUMZINC-mærket stiller strengere krav til visse målværdier, især planhed, kemisk sammensætning og visse mekaniske egenskaber (bøjetest ved 4°C, Erichsen-prøve), som ikke er angivet i EN 988-standarden

MATERIALEGENSKABER/FYSIK FOR ZINK
 Massefylde7.2 kg dm³
Varmeudvidelseskoefficient (parallel med valseretning)0.022 mm/m/°K
Smeltepunkt420°C
Rekrystalliseringstemperatur< 300°C
Varmeledningsevne110 W/(m.K)
Elektrisk ledeevne17 MS/m
Fare for gnisterGnistfri
Magnetiske egenskaberDiamagnetisk

VMZINC patinering

Patineringen af zinkoverfladen foregår som en proces, der er opbygget i 3 stadier:

  1. Først reagerer zinkoverfladen med indholdet af ilt i atmosfæren og danner zinkoxid. 
  2. Zinkoxiden reagerer med vand når der falder nedbør, og danner zinkhydroxid.
  3. Zinkhydroxiden reagerer igen med atmosfærens indhold af kuldioxid og danner zinkkarbonat, som er det færdige grå patineringslag. Zinkkarbonat er vanduopløseligt, tæt og giver en stor beskyttelsesgrad mod yderligere påvirkninger fra atmosfæren.

VMZINC Natur (blank zink) er et levende naturmateriale, der patinerer i takt med påvirkninger fra vind og vejr. Den naturlige patineringsproces begynder umiddelbart efter montering. Efter en årrække vil den blanke zink gradvis opbygge det eftertragtede patineringslag med den grå farve.  

Kan du ikke vente til den naturlige patineringsproces er afsluttet, kan du vælge at montere forpatineret zink. Vi producerer 2 typer af forpatineret zink: QUARTZ-ZINC og ANTHRA-ZINC.

QUARTZ-ZINC: Forpatineret zink i lysegrå, der allerede har den smukke lysegrå patina, som ZINC NATUR får efter nogle år.

ANTHRA-ZINC: Forpatineret zink i mørk antracit grå, som er en mørkere nuance, end zinken opnår ved naturlig patinering.

Levetid

Zink til bygningsformål har en meget lang levetid på grund af zinkens selvbeskyttende egenskaber. I Europa er der talrige eksempler på udskiftning af zinktage efter ca. 100 års anvendelse.

Levetiden for zink, afhænger af det miljø hvori det er opsat. Sædvanligvis er levetiden for zink op til 100 år i et område med lav forurening og mellem 60 og 80 år for industriområder og kystmiljøer.

Produktgaranti

Der ydes som standard 10 års garanti på alle VMZINC zinkprodukter.

Vedligeholdelse

Zink er vedligeholdelsesfri og skal aldrig males eller overfladebehandles. Der kan heller ikke gro mos og alger på zink. 

Zink er særdeles modstandsdygtig overfor klimapåvirkninger. Dog anbefaler vi at tilse beklædningen en gang imellem for at bevare zinken i optimal stand i mange år. Beklædningen bør tilses, især efter kraftig vind, eller mindst en gang om året for brud eller andre skader (nedfaldne tagsten, grene, fyrværkeri o.a.). Tagrender bør efterses mindst en gang om året og renses for nedfaldne blade og lignende for at undgå tilstopning af nedløbene.

Sporbarhed

For at sikre sporbarhed og give fagfolk en garanti for den høje kvalitet af anvendt zink, er VMZINC plader og coils mærket med et stempel. Denne stempel-mærkning garanterer overensstemmelse med standarderne EN 988, KOMO 7056 og ASTM 69 samt kravene i PREMIUMZINC-mærket. Det garanterer fremstilling og kontrol på højt niveau af VMZINC-produkter. Udfra mærkningen kan de enkelte plader og coils spores tilbage til produktionssted og dato.

VMZINC teknisk vejledning

Læs om konstruktion, skillelag, lodning, ekspansion, bearbejdning og meget mere. 

Download i PDF her: