EPD

Statybos produkto aplinkosauginė informacija apibendrinta vienoda forma 

Pripažinta ir nešališka 

Aplinkosaugos produkto deklaracija – tai tarptautiniu mastu pripažintas dokumentas, kuriame vienoda forma apibendrinama statybos produkto aplinkosauginė informacija. 

Tai vienintelis dokumentas, patvirtinantis, kad buvo atliktas griežtas mokslinis statybos produkto poveikio aplinkai vertinimas, o šio vertinimo rezultatai pateikiami skaidriai ir nešališkai. Tai sudaro ekologinio pastato vertinimo duomenų bazę. 

Kitos temos

Cinkas ir natūrali aplinka

Apsauginė patina