Fortrolighedsmeddelelse

Hvem er vi?

Denne fortrolighedsmeddelelse regulerer behandlingen af personoplysninger af VM Building Solutions med hovedkontor i Vilvoorde 1800, Havendoklaan 12B og med virksomhedsnummer BTW BE0631.891.256. VM Building Solutions er en del af Fedrus International Group med hovedkontor på Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, med virksomhedsnummer BTW BE0630.779.617 og med kontaktadressen: info@vmbuildingsolutions.com.

VM Building Solutions og Fedrus International Group (Virksomheden) er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Med henblik på gældende databeskyttelseslovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (forordning (EU) 2016/679) (herefter GDPR), er Virksomheden den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Vores fortrolighedsmeddelelse forklarer, hvordan vi behandler dine personlige data, herunder under brugen af vores hjemmeside, og når du interagerer med os via e-mail, post, telefon eller på andre måder, for eksempel ved at anmode om prøver eller afgive en ordre. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores fortrolighedsmeddelelse, bedes du kontakte os.


Hvilke data behandler vi?

De personlige data, vi indsamler fra dig på hjemmesiden, er begrænset til kun at kunne besvare dine spørgsmål, og de bruges til at sende dig tekniske opdateringer, produktopdateringer og branchehændelser. Personlige oplysninger kan omfatte følgende:

-  din titel, fornavn og efternavn.

-  din arbejdsrelaterede e-mailadresse (for nogle mennesker, fx husejere, selvbyggerne osv., kan dette være en e-mailadresse til hjemmet - hvis du ønsker at indsende dette).

-  din profession.

-  dine kontakt- og marketingpræferencer.

-  Bortset fra ovenstående oplysninger opbevarer vi ingen andre personlige oplysninger.

 

Når du afgiver en ordre hos os eller følger en træning, kan vi behandle følgende data:

- personlige oplysninger eller virksomhedsoplysninger; 

- kontaktdata;

- finansielle oplysninger såsom bankkonto, transaktioner og fakturaer;

- ordre historik;

- uddannelse eller efterfølgende undervisning/træning;

- kontakt- og marketingpræferencer; 

- hoveddistributør;

 

 

Hvad bruges dataene til?

Vi beder om dit samtykke på vores hjemmeside til at behandle dine data, når du udfylder en formular til download og/eller anmoder om teknisk information, tekniske tegninger, litteratur, prøver osv. Vi beder også om at blive føjet til din mailingliste. Vi kan bruge dine personlige data til at opdatere dig om teknisk information, produkter, litteratur og casestudier, når det er relevant. 

Vi afholder også lejlighedsvis regionale arkitekt- eller træningsbegivenheder, som du måske ønsker at deltage i. Dine e-mailadresser bruges til at invitere dig til sådanne begivenheder. Kommerciel mailing, nyhedsbreve og invitationer til begivenheder kan sendes til dig og behandles efter principperne om samtykke eller for eksisterende kunder i henhold til princippet om den legitime interesse.

Dit samtykke kan når som helst trækkes tilbage. Du er til enhver tid i stand til ikke længere at ville modtage vores oplysninger ved at udøve dine rettigheder til at afmelde i forbindelse med afsendelse eller ved at kontakte os: info@vmbuildingsolutions.com

Vi kan også bruge oplysningerne til at oprette statistikker over besøg på vores hjemmeside for at forbedre dens indhold i henhold til din profil. 

Virksomheden bruger ikke dine personlige data til at sende nyhedsbreve, litteratur eller andre marketingoplysninger pr. post (medmindre der specifikt anmodes om det). Vi bruger heller ikke dine personlige data til at køre telefonmarketingkampagner. Enhver telefonkontakt vil være specifik vedr. et projekt, teknisk forespørgsel, CPD-seminar eller teknisk eller produktopdatering. Vi vil primært kontakte dig via e-mail. Hvis du foretrækker ingen fremtidig kontakt fra Virksomheden, kan du AFMELDE her eller på vores hjemmeside, https://www.vmzinc.com/da-dk/legal-information

 

 

Overførsel af personoplysninger

De personlige oplysninger, vi har, kan overføres til Virksomheden udelukkende med henblik på at bruge administrationsværktøjer til gruppedatabasen. For eksempel leveres produktopdateringer eller invitationer til arkitektoniske begivenheder via en platform baseret i Frankrig. Dette er den eneste grund til, at sådanne data vil blive overført og altid vil forblive inden for Virksomheden.

Dine data vil ikke blive handlet, solgt, lejet eller videregivet til tredjepart, undtagen til nogle nøje udvalgte processorer i Virksomheden, hvilket kan hjælpe os med udøvelsen af vores opgaver såsom webshop, vores online IKT-platform, betalingsbehandling, regnskab, afsløringssoftware og sikkerhedskopieringstjeneste. 

I sjældne tilfælde kan det ske, at Virksomheden skal videregive dine personoplysninger som følge af en retskendelse eller for at overholde andre obligatoriske love og/eller regulativer. Virksomheden bestræber sig rimeligt på at underrette dig om dette på forhånd, medmindre dette er underlagt lovbestemte begrænsninger.

 

 

Tilbageholdelsesperiode

Data relateret til formularer, der udføres på vores hjemmeside, opbevares i maksimalt 24 måneder, medmindre kommercielle forhold begynder mellem dig og Virksomheden, eller du beslutter at udøve dine rettigheder til at melde fra.

Personoplysningerne opbevares af Virksomheden og behandles i en periode, der kræves til behandling, juridiske forpligtelser og for det kontraktmæssige forhold mellem Virksomheden og den registrerede.


Sikkerhedsforanstaltninger

Virksomheden har udviklet sikkerhedsforanstaltninger, der er blevet justeret på det teknologiske og organisatoriske niveau for at forhindre ødelæggelse, tab, forfalskning, ændring, forbudt adgang eller fejlagtig videregivelse til tredjeparter af personlige oplysninger samt enhver anden forbudt behandling af disse data.

Under ingen omstændigheder kan Virksomheden holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af forkert eller ulovlig brug af dine personlige oplysninger af en tredjepart.

Du skal til enhver tid overholde sikkerhedsinstruktionerne, herunder ved at forhindre al forbudt adgang til dine loginoplysninger og adgangskode. Du er eneansvarlig for brugen af hjemmesiden på din computer, IP-adresse og dine identifikationsoplysninger samt for fortroligheden af sådanne.

 

De registreredes rettigheder

Det er din ret i henhold til GDPR at klage til Fortrolighedsmyndighederne, hvis du føler, at Virksomheden overtræder GDPR ved behandling af dine data.

 

 1. Retten til adgang
 2. Enkeltpersoner har ret til at få adgang til deres personlige data (ofte benævnt sagsadgang).
 3. Enkeltpersoner kan indgive en anmodning om adgang til et emne mundtligt eller skriftligt.
 4. Virksomheder har en måned til at svare på en anmodning.
 5. Virksomheder kan i de fleste tilfælde ikke opkræve et gebyr for at behandle en anmodning.

2. Retten til berigtigelse

 • GDPR inkluderer en ret for enkeltpersoner til at få rettet eller fuldstændiggjort unøjagtige personoplysninger, hvis de er ufuldstændige.
 • En enkeltperson kan indgive en anmodning om berigtigelse mundtligt eller skriftligt.
 • Virksomheden har en kalendermåned til at svare på en anmodning.

3. Retten til sletning

 • GDPR indfører en ret for enkeltpersoner til at få slettet personlige data.
 • Retten til sletning er også kendt som 'retten til at blive glemt'.
 • Enkeltpersoner kan anmode om sletning mundtligt eller skriftligt.
 • Virksomheden har en måned til at svare på en anmodning.
 • Retten er ikke absolut og gælder kun under visse omstændigheder.
 • Denne ret er ikke den eneste måde, hvorpå GDPR pålægger dig en forpligtelse til at overveje, om du skal slette personlige oplysninger.

4. Retten til at begrænse behandlingen

 • Enkeltpersoner har ret til at anmode om begrænsning eller hemmeligholdelse af deres personlige oplysninger.
 • Dette er ikke en absolut ret og gælder kun under visse omstændigheder.
 • Når behandlingen er begrænset, har du tilladelse til at gemme de personlige oplysninger, men ikke bruge dem.
 • En enkeltperson kan anmode om begrænsning mundtligt eller skriftligt.
 • Du har en kalendermåned til at svare på en anmodning.
 • Denne ret har nære forbindelser til retten til berigtigelse (artikel 16) og retten til at gøre indsigelse (artikel 21).

5. Retten til at gøre indsigelse

 • GDPR giver under visse omstændigheder enkeltpersoner ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres personoplysninger.
 • Enkeltpersoner har en absolut ret til at hindre, at deres data bliver brugt til direkte markedsføring.
 • I andre tilfælde, hvor retten til at gøre indsigelse gælder, kan Virksomheden muligvis fortsætte behandlingen, hvis den kan påvise, at den har en tvingende grund til det.
 • Virksomheden skal fortælle enkeltpersoner om deres ret til at gøre indsigelse.
 • En person kan gøre indsigelse mundtligt eller skriftligt.
 • Virksomheden har en kalendermåned til at svare på en indsigelse.

6. Rettigheder i forbindelse med automatiseret beslutningstagning og profilering

GDPR har bestemmelser om

 • automatiseret individuel beslutningstagning (at tage en beslutning udelukkende på automatiserede måder uden menneskelig involvering); og
 • profilering (automatisk behandling af personoplysninger for at evaluere bestemte ting om en person). Profilering kan være en del af en automatiseret beslutningsproces.
 • GDPR gælder for al automatiseret individuel beslutningstagning og profilering.
 • GDPR's artikel 22 har yderligere regler til beskyttelse af enkeltpersoner, hvis Virksomheden udelukkende foretager automatiseret beslutningstagning, der har juridiske eller tilsvarende væsentlige virkninger på dem.
 • Virksomheden kan kun udføre denne type beslutningstagning, hvor beslutningen er
 • nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt; eller
 • godkendt af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, der gælder for den registeransvarlige; eller
 • baseret på individets udtrykkelige samtykke.


Du kan anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger, som selskabet ligger inde med, enten via;

 • Telefon:      +33 (0)1 49 72 41 41
 • E-mail:         info@vmbuildingsolutions.com
 • Post:            ** VM Building Solutions SAS Les Merciriales Tour du Ponant 40, rue Jean Jaurès 93176 Bagnolet Cedex

 Virksomheden skal give disse oplysninger inden for 1 måned. 

 

Ændringer

Denne fortrolighedspolitik kan ændres. Du rådes til regelmæssigt at læse denne fortrolighedspolitik for eventuelle ændringer.

Senest opdateret version: 01/10/2019