EPD'er och certifikat

Ladda ner EPD'er och ISO-certifikat här.

Certifieringar

Alla valsade VMZINC-produkter uppfyller EN 988 och dessutom PREMIUMZINC.

EN 988 & PREMIUMZINC. Den europeiska standarden EN 988 har använts sedan 1997 i 18 europeiska länder. Denna standard ställer mycket höga krav på sammansättningen av valsad zink och dess fysiska, mekaniska och dimensionella egenskaper, och därför används standarden som internationell referens.

VMZINC uppfyller kraven i samtliga specifikationer i EN 988-standarden, men med vår kvalitetsmärkning PREMIUMZINC har vi gått ett steg längre Denna märkning säkerställer nämligen en ännu högre kvalitetsnivå.

PREMIUMZINC-märkningen ställer högre krav på vissa mätvärden såsom planhet, kemisk sammansättning och vissa mekaniska egenskaper (böjtest vid 4°C, s.k. Erichen knäcktest) som inte ingår i EN 988-standarden.

Alla våra anläggningar i Frankrike är ISO9001v2015- och ISO14001v2015-certifierade.

EPD – Verifierad dokumentation

Miljöegenskaper för byggvaror

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljövarudeklaration som det heter på svenska dokumenterar en byggvaras miljöegenskaper och är framtagen enligt erkända europeiska och internationella standarder. 

Det är ett standardiserat sätt att ge information om energi- och resursförbrukning, avfallsgenerering samt miljöpåverkan från produktionen, användningen och bortskaffandet av en byggvara.

Grunden för en EPD är en så kallad livscykelbedömning – LCA (Life Cycle Assessment) – där byggvarans miljöegenskaper kartläggs under hela livscykeln, från vagga till grav.

En EPD dokumenterar en rad miljöpåverkanskategorier (inklusive global uppvärmning, försurning, närsaltbelastning m.fl.), men kvantifierar också förbrukningen av energiresurser (bl.a. användning av förnybara respektive icke-förnybara energiresurser) samt avfallsflöden (i detta fall exempelvis mängden avfall och material för energiåtervinning eller återanvändning).

ISO 14001-certifiering

ISO 14001-certifiering är den internationella miljöcertifieringen. Alla VMZINC-valsade zinkproduktionsanläggningar är ISO 14001-certifierade. Samtliga tre platser – Auby, Viviez och Bray-et-Lû – ligger i Frankrike.

Alla aktiviteter i samband med smältning, gjutning, valsning, förpatinering, formatering, formning och förvaring av VMZINC:s valsade zinklösningar omfattas av ISO14001-certifieringen.

Conformit_Europenne

CE-märkning

VMZINC omfattas av det europeiska direktivet om byggprodukter. De harmoniserade standarderna för självbärande (EN 14782) och helt understödda (EN 14783) tak- och fasadprodukter av metall används för CE-märkning.

Läs mer om VMZINC: