EPD-er og sertifikater

Last ned EPD-er og ISO-sertifikater her.

Sertifisering

Alle VMZINC-valsede produkter samsvarer med EN988 og også med PREMIUMZINC.

EN988 og PREMIUMZINC. Den europeiske standarden EN988 har vært i bruk siden 1997 i 18 europeiske land. Denne standarden stiller svært strenge krav til sammensetningen av valset sink og dens fysiske, mekaniske og dimensjonelle egenskaper, og derfor brukes standarden som internasjonal referanse.

VMZINC-merket oppfyller alle spesifikasjonene i EN988-standarden, men med vårt PREMIUMZINC-kvalitetsmerke har vi gått et skritt videre. Denne merkingen sikrer et enda høyere kvalitetsnivå.

PREMIUMZINC-merket stiller strengere krav til visse måleverdier, spesielt planhet, kjemisk sammensetning og visse mekaniske egenskaper (bøyetest ved 4 °C, Erichsen-prøve), som ikke er angitt i EN988-standarden

Alle våre anlegg i Frankrike er sertifisert i henhold til ISO9001v2015 og ISO14001v2015.

EPD - Verifisert dokumentasjon

Miljøegenskaper for byggevarer

En EPD (Environmental Product Declaration) eller en miljøproduktdeklarasjon, som det heter på norsk, dokumenterer en byggevares miljømessige egenskaper og utvikles iht. anerkjente europeiske og internasjonale standarder. 

Det er en standardisert metode for å gi informasjon om energi- og ressursforbruk, avfallsproduksjon samt miljøpåvirkningen fra produksjon, bruk og avhending av en byggevare.

Grunnlaget for en EPD er en såkalt livssyklusvurdering – LCA (Life Cycle Assessment), der byggevarens miljøegenskaper kartlegges i hele livsløpet, fra vugge til grav.

En EPD dokumenterer en rekke miljøpåvirkningskategorier (inkludert global oppvarming, forsuring, næringssaltbelastning m.m.), men kvantifiserer også forbruk av energiressurser (bl.a. forbruk av henholdsvis fornybare og ikke-fornybare energiressurser) samt avfallsstrømmer (her f.eks. mengden av kassert avfall og materialer til energiutnyttelse eller gjenbruk).

Sertifisering ISO 14001

ISO 14001-sertifisering er den internasjonale miljøstyringssertifiseringen. Alle VMZINCs valsede sinkproduksjonssteder er ISO 14001-sertifiserte. Alle tre stedene — Auby, Viviez og Bray-et-Lˆ ligger i Frankrike.

Alle aktiviteter i forbindelse med smelting, støping, valsing, forpatinering, formatering, forming og oppbevaring av VMZINCs valsede sinkløsninger omfattes av ISO14001-sertifiseringen.

Conformit_Europenne

CE-merking

VMZINC er underlagt EU-direktivet om byggeprodukter. De harmoniserte standardene for selvbærende (EN 14782) og fullstendig støttede (EN 14783) tak- og fasadeprodukter av metall, brukes til CE-merking.

Les mer om VMZINC: