Milieucertificaten VMZINC

Een milieuproductcertificaat is een document in één internationaal erkend formaat dat milieu-informatie geeft over een bouwproduct.

Erkend en onpartijdig

Een milieuproductcertificaat is het enige document dat de uitvoering van een wetenschappelijke en strenge milieubeoordeling van een bouwproduct valideert en de resultaten van deze beoordeling op een transparante en onpartijdige manier presenteert.

Voldoet aan de normen

Een milieuproductverklaring (EPD) wordt opgesteld in overeenstemming met de internationale norm ISO 14025 type III. Ze presenteert de resultaten van een levenscyclusanalyse (LCA) die werd uitgevoerd op een bouwproduct in overeenstemming met de ISO 14040-44 normenreeks.

Een milieuproductverklaring kan ook worden opgesteld volgens nationale normen, met inachtneming van de internationale normen.

Dit is het geval voor: 

 • FDES - Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires Françaises – in overeenstemming met NF P01010 of NF 15804+A2 en het nationale supplement CN sinds 2022.
 • IBU certificaat, Duitse milieuproductverklaringen in overeenstemming met het document "Metalen voor gebouwen 2009-09" Productcategorieregels
 • BRE Milieuprofielen, milieuverklaringen voor producten conform de Britse standaarden: BRE Global Scheme document SD028 en BRE Methodology for Environmental Profile of Construction Products SD 6050.

Ondanks inspanningen om te harmoniseren met de ontwikkeling van de Europese norm EN 15804, kunnen de reikwijdte van het onderzoek en de inhoud variëren van het ene type milieuproductverklaring dat voldoet aan een nationaal programma tot het andere.

EPD's bestrijken bijvoorbeeld alle stadia van de levenscyclus (productie, transport, installatie, levensduur en einde van de levensduur) voor een functionele eenheid en een productlevenscyclus (bv. 1 m2 dakbedekking gedurende één jaar), terwijl IBU-certificaten een massa-eenheid van het product bestrijken voor de productie- en einde-levensduurstadia, zonder rekening te houden met het stadium van de levensduur (bv. 1 kg natuurlijk gewalst zink).

Daarom kan de inhoud per EPD kan verschillen.

Essentieel voor het berekenen van de milieukwaliteit van een gebouw

Een milieuproductverklaring heeft een dubbele functie:

 • De milieu-impact van bouwproducten op een transparante en betrouwbare manier presenteren,
 • De gegevensbronnen "Componenten en materialen" opbouwen die fundamenteel zijn voor het beoordelen van de milieukwaliteit van gebouwen.

EQB-beoordeling houdt in dat de milieueffecten van een gebouw worden berekend volgens het principe van een levenscyclusanalyse, d.w.z. een meerfasen- en multicriteria-benadering. Dit is het geval met de nieuwe Milieuverordeningen 2020 (RE2020).


Er zijn verschillende hulpmiddelen om de QEB te berekenen:

 • Elodie (Embuild),
 • Simapro LCA Software,
 • TEAM Bâtiment (Ecobilan-PWC),
 • Building for Environmental and Economic Sustainability (BEES),
 • Eco-calculator IE BEC (Athena)
 • GaBi 4 Software,
 • Etc.

Met deze hulpmiddelen kunnen architecten en opdrachtgevers die milieuvriendelijke gebouwen willen ontwerpen en bouwen, een ecologisch ontwerp maken en het milieuprofiel van hun gebouw kwantitatief beoordelen.

Milieuproductverklaringen (EPD) voor VMZINC-oplossingen

Op basis van de unieke milieuvoordelen van VMZINC oplossingen en overtuigd van hun belang voor duurzaam bouwen, gaat VM BUILDING SOLUTIONS als volgt te werk:

 • het milieuprofiel beoordelen van de belangrijkste productfamilies voor toepassingen in de bouwschil in haar aanbod,
 • de resultaten van deze beoordelingen op een transparante en onpartijdige manier presenteren met behulp van de gestandaardiseerde vorm van milieuverklaringen voor producten.

De EPD's die momenteel beschikbaar zijn voor VMZINC-oplossingen zijn de volgende:

Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires – FDES

 

 

BRE Environmental Profiles

BRE-milieuprofielen zijn beschikbaar voor VMZINC-systemen en oppervlakteafwerkingen die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht.

BRE-milieuprofielen
Classificatie
Daksystemen
VMZINC Staande Naad in QUARTZ-ZINC op latten van 18 mm dik, geventileerde ruimte, kepers met ademend membraan, isolatie, dampscherm, pleister en verf.
A+
VMZINC Staande Naad in QUARTZ-ZINC Plus voor niet-geventileerde daken, ademend membraan, isolatie, dampscherm, gegalvaniseerde stalen gordingen, stalen balken, pleister en verf.
A tot A+
VMZINC Staande Naad in QUARTZ-ZINC Plus op geventileerd dak over multiplex, geventileerde ruimte, spanten, ademend membraan, isolatie, dampscherm, pleister en verf
A à A+
Gevelsystemen
VMZINC Staande Naad in QUARTZ-ZINC Plus voor geventileerde gevels op multiplex (EN 636-2 gematigd) op latten, ademend membraan, houtskelet met isolatie, isolatie, dampscherm, pleister en verf
A
VMZINC Gevelpanelen in QUARTZ-ZINC op houtskelet, staalstructuur, ademend membraan, isolatie, OSB/3 panelen, hout met isolatie, pleister en verf
A

IBU Certificaten

 • 1 kg natuurlijk zink
 • 1 kg geprepatineerd zink (QUARTZ-ZINC or ANTHRA-ZINC)
 • 1 kg PIGMENTO zink
 • 1 kg AZENGAR zink

 • 1 kg Zink Plus