VMZINCs historia

VMZINC har varit en av världens ledande producent av titanzink i över 185 år.

Vi är stolta över att vara ett företag med en historia. Och till och med en lång sådan.

Från arkeologiska utgrävningar vet man att zink användes till smycken och begravningssurnor redan på de gamla egyptiernas och grekernas tid.

År 1530 identifierades zink som en metall av en vetenskapsman, men det skulle dröja ända till 1806 innan belgaren Jean-Jacques-Daniel Dony, mer känd som "Abbé Dony", upptäckte den metod och process som använs för att utvinna zink idag.

1809 gav Napoleons imperium Abbé Dony patent på utvinningsmetoden. Samma dag beviljades han gruvrättigheter till Vielle Montagne i Belgien. Vielle Montagne betyder ”Gamla berg”.

Namnet VM ZINC skapades således genom en förkortning av Vielle Montagne med tillägget ZINC.

År 1813 förvärvades rättigheterna till gruvdrift av familjen Mosselman.

”Société des Mines et des Fonderis de Zinc de la Vielle Montagne” grundades den 24 maj 1837. Den nya koncernen var det fruktbara resultatet av sammanslagningen mellan familjen Mosselman och Banque de Belgique.

Zink blev ganska snabbt en rejäl konkurrent till bly och koppar och kom framför allt att få en dominerande roll för arkitekturen och byggnaderna i det moderna Paris under den berömda stadsarkitekten Haussman.

1800-talet: Efter att ha utvecklat en unik produktionsprocess, gavs ett kejsarligt dekret till Jean-Jacques Dony om att bryta zinkmalm vid La Vieille Montagne, nära Liège, i Belgien. "Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne" grundades 1837.
 
1853: "Compagnie Royale Asturienne de Mines" grundas.

1857: Zinkgruvan i Åmmeberget, Askersund köps.

1922: Första elektrolysen i Viviez.

1975: Stränggjutning i Auby.

1978: ”Vieille Montagne” utvecklar och marknadsför ANTHRA-ZINC, världens första svarta förpatering av zink.

1980: Utveckling av tak- och fasadsystem och serviceerbjudanden.

1987: ”Compagnie Royale Asturienne des Mines” och ”Vieille Montagne” går samman och blir ”Vieille Montagne France”.

1993: 1993 ansluter sig koncernen till Union Miniére-gruppen.

1993: Lansering av en ny förpatinerat zink i ljusgrått: QUARTZ-ZINC.

2001: Union Minière-gruppen blir Umicore-koncernen. Umicore skapas genom en förkortning av Union Miniére + core, som direkt översatt betyder ”hjärta” och "kärna".

2005: Lansering av PIGMENTO-serien med färgade förpatinerade produkter.

2014: Lansering av världens första mattstrukturerade zink: AZENGAR

2017: VMZINC tillhör nu den belgiska koncernen Fedrus International och vår del av verksamhetens namn blir VM Building Solutions.

2022: VM Building Solutions är idag ett modernt företag med avdelningar i 23 länder.