Egenskaper och teknisk information

Titanzink av högsta kvalitet


VMZINC legering

VMZINC är kvalitets-titanzink tillverkad av elektrolytisk finzink bestående av 99,995 % zink legerad med koppar och titan enligt den europeiska normen EN988. 

EN 988 & PREMIUMZINC Den europeiska standarden EN 988 har använts sedan 1997 i 18 europeiska länder. Denna standard ställer mycket höga krav på sammansättningen av valsad zink och dess fysiska, mekaniska och dimensionella egenskaper, och därför används standarden som internationell referens.

VMZINC uppfyller kraven i samtliga specifikationer i EN 988-standarden, men med vår kvalitetsmärkning PREMIUMZINC har vi gått ett steg längre Denna märkning säkerställer nämligen en ännu högre kvalitetsnivå.

PREMIUMZINC-märkningen ställer högre krav på vissa mätvärden såsom planhet, kemisk sammansättning och vissa mekaniska egenskaper (böjtest vid 4°C, s.k. Erichen knäcktest) som inte ingår i EN 988-standarden.

MATERIALEGENSKAPER/FYSIK FÖR ZINK
 Densitet
7.2 kg dm³
Värmeutvidgningskoefficient (parallell med valsriktningen)
0.022 mm/m/°C
Smältpunkt
420°C
Rekristallisationstemperatur
< 300°C
Värmeledningsförmåga
110 W/(m.K)
Elektrisk ledningsförmåga
17 MS/m
Risk för gnistbildning
Gnistfri
Magnetiska egenskaper
Diamagnetisk

VMZINC patinering

Patineringen av zinkytan sker i en process om 3 steg:

  1. Först reagerar zinkytan med syrehalten i atmosfären och bildar zinkoxid. 
  2. Zinkoxiden reagerar med vatten när nederbörd faller och bildar zinkhydroxid.
  3. Zinkhydroxiden reagerar i sin tur med atmosfärens koldioxidinnehåll och bildar zinkkarbonat, som är det färdiga grå patineringsskiktet. Zinkkarbonat är vattenolösligt, tätt och ger ett högt skydd mot ytterligare påverkan från atmosfären.
     
     

VMZINC Natur (blank zink) är ett levande naturmaterial som patinerar i takt med påverkan från väder och vind. Den naturliga patineringsprocessen börjar omedelbart efter monteringen. Efter ett antal år kommer den blanka zinken gradvis att bygga upp det eftertraktade patineringsskiktet med den grå färgen.  

Om du inte kan vänta tills den naturliga patineringsprocessen är avslutad kan du välja att montera förpatinerad zink. Vi tillverkar 2 typer av förpatinerad zink: QUARTZ-ZINC och ANTHRA-ZINC

QUARTZ-ZINC: Förpatinerad zink i ljusgrått, som redan har den vackra ljusgrå patinan som ZINC NATUR får efter några år.

ANTHRA ZINC: Förpatinerad zink i mörkt antracitgrått, som är en mörkare nyans än vad zinken uppnår genom naturlig patinering.

Livslängd

Zink som används för byggnadsändamål har en mycket lång livslängd på grund av zinkens självskyddande egenskaper. I Europa finns många exempel på zinktak som bytts ut först efter cirka 100 års användning.

Livslängden för zink beror på miljön den används i. Vanligtvis är livslängden för zink upp till 100 år i ett område med låg förorening och mellan 60 och 80 år i industriområden och kustmiljöer.

Produktgaranti

Som standard lämnas 10 års garanti på alla VMZINC:s zinkprodukter.

Underhåll

Zink är underhållsfritt och ska aldrig målas eller ytbehandlas. Det kan inte heller växa mossa och alger på zink. 

Zink är särskilt motståndskraftigt mot klimatpåverkan. Dock rekommenderar vi att man emellanåt kontrollerar inklädnaden för att bevara zinken i optimalt skick under många år. Inklädnaden bör kontrolleras, särskilt efter kraftig vind, eller minst en gång om året för brott eller andra skador (nedfallna takpannor, grenar, fyrverkerier o.s.v.). Takrännor bör inspekteras minst en gång om året och rengöras från nedfallna löv och liknande för att undvika att nedloppen täpps till.

Spårbarhet

För att säkerställa spårbarhet och kunna garantera yrkesverksamma hög kvalitet på den zink som används, är VMZINC plåtar och coils märkta med en stämpel. Denna stämpelmärkning garanterar överensstämmelse med standarderna EN 988, KOMO 7056 och ASTM 69 samt kraven för PREMIUMZINC-märkningen. Dessutom garanterar det tillverkning och kontroll på hög nivå av VMZINC:s produkter. Utifrån märkningen kan de enskilda plåtarna och coilsen spåras tillbaka till tillverkningsställe och datum.

VMZINC, teknisk vägledning

Läs om konstruktion, separationslager, lödning, expansion, bearbetning och mycket mer. 

Ladda ner i PDF-format här: