Miljö och hållbarhet

VMZINC – ett hållbart material – 

Från produktion till återvinning.

VMZINC® består till 99,995 % av ren zink, med tillsats av koppar och titan för extra styrka och flexibilitet. Lång hållbarhet (upp till 100 år) och hög återvinningsbarhet efter avslutad livslängd gör zink till ett mycket attraktivt byggmaterial. 

Fakta om zink:

Zink är grundämne 30 i det periodiska systemet. Zink är det 24:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. Allt liv på jorden har utvecklats i närvaro av zink.

Koncentrationen av zink i naturen utan påverkan av mänskliga aktiviteter kallas för den naturliga bakgrundsnivån. Den naturliga bakgrundsnivån täcker ytvatten, jord och sten och varierar över en mängd olika koncentrationer. Bakgrundsnivåer av zink i jord och berg ligger vanligtvis mellan 10 och 300 milligram per kilogram, och zink i floder varierar från mindre än 10 mikrogram per liter till över 200 mikrogram.*
*IZA - International ZinC Association


VMZINC-produktion-2

Produktion

Samtliga VMZINC:s produktionsanläggningar i Frankrike är ISO 14001-certifierade.

Alla aktiviteter i samband med smältning, gjutning, valsning, förpatinering, formatering, formning och förvaring av valsade zinklösningar frpb VMZINC omfattas av ISO14001-certifieringen.

Ladda ner ISO14001-certifikatet här.

Livslängd

Zink som används för byggnadsändamål har en mycket lång livslängd på grund av zinkens självskyddande egenskaper. I Europa finns många exempel på zinktak som bytts ut först efter cirka 100 års användning.

Livslängden för zink beror på miljön den används i. Vanligtvis är livslängden för zink upp till 100 år i ett område med låg förorening och mellan 60 och 80 år i industriområden och kustmiljöer.

Zinc scrap

Återvinning

Zink är potentiellt 100 % återvinningsbart. I Europa samlas 95 % av den valsade zinken in och återvinns. Zink kan användas ett oändligt antal gånger utan att den förstörs.
 
 Den gamla, valsade zinken återanvänds av:

  • Tillverkare av återvunnen zink (t.ex. för galvanisering av stål).
  • Mässingstillverkare (t.ex. till badrumsinstallationer eller mekaniska delar till bilar).
  • Tillverkare av zinkoxid (t.ex. för tillverkning av solkräm och däck)