Ansvarsfraskrivelse for VMZINC Produkter 


Emne

Dette dokument henvender sig til specifikationsansvarlige (arkitekter og ingeniører) og installatører (specialfirmaer, der er ansvarlige for installationen på byggepladsen) af det pågældende produkt eller system. Dets formål er at give de vigtigste oplysninger, tekst og diagrammer, vedrørende specifikation og installation. Enhver anvendelse eller specifikation uden for anvendelsesområdet og/eller specifikationerne i dette dokument kræver specifik konsultation med VMZINC's tekniske afdelinger. Dette forpligter ikke sidstnævnte til noget ansvar med hensyn til gennemførligheden af designet eller implementeringen af disse projekter.


Anvendelsesområder

Dette dokument gælder udelukkende for specifikation og installation af de angivne produkter eller systemer på byggepladser i Danmark.


Kvalifikationer og referencedokumenter

Bemærk venligst, at specifikationen af alle byggesystemer til en given bygning udelukkende er designteamets ansvar, som især skal sikre, at de specificerede produkter er egnede til bygningens formål og kompatible med de andre anvendte produkter og teknikker. Bemærk venligst, at korrekt brug af denne manual kræver kendskab til VMZINC-materialer og til branchen for zinktagdækning og -beklædning. Mens byggeriet er i gang, skal alle gældende standarder overholdes. Yderligere oplysninger om installation findes på denne hjemmeside.


Ansvar

Specifikation og installation af VMZINC-produkter fremstillet af VM Building Solutions er udelukkende arkitekternes og de byggeansvarliges ansvar, og de skal sikre, at disse produkter anvendes på en måde, der passer til byggeriets endelige formål, og at de er kompatible med andre anvendte produkter og teknikker. Specifikation og installation af produkterne indebærer overholdelse af gældende standarder og producentens anbefalinger.

Medmindre andet er aftalt skriftligt, kan VM Building Solutions ikke holdes ansvarlig for skader som følge af en specifikation eller installation, der ikke respekterer alle VM Building Solutions specifikationer og ovenstående standarder og praksis