Væsker


Afrensning og loddevand

Zink er særdeles velegnet til blødlodning. Blødlodning er en samlingsmetode, der korrekt udført, har stor styrke, er vandtæt og har lige så lang holdbarhed som zink. Der er forskel på de produkter der anvendes til blank zink, forpatineret zink og lakeret zink. Se produkter herunder. Læs også vores vejledning om lodning af VMZINC i vores tekniske vejledning. Hent den her.

DECA - VMZINC

- Afrensning til forpatineret zink

QUARTZ-ZINC og ANTHRA-ZINC er forpatineret zink. Inden lodning skal forpatineringen renses af. DECA VMZINC afrensning påføres først samtlige kontaktflader og dette opløser patineringen efter nogle sekunder. 

Efter afrensning anvendes ZINN 7 loddevand til lodning af QUARTZ-ZINC og ANTHRA-ZINC.

DECA VMZINC - VVS nr.: 289232104

Zinn 7 - Loddevand

Ved blødlodning af VMZINC Natur (blank zink) & AZENGAR anvendes ZINN 7 loddevand.

Zinn 7 - VVS nr.: 289231010

Vejledning - Lodning af VMZINC - Hent VMZINC Teknisk vejledning her.

Falseolie og falsetætning

Ved nogle tagtyper og -former kan det være nødvendigt med tætningsmiddel i samlinger, dette gælder især ved falsede tagsystemer. Tætningsmiddel anvendes i falsene. Det anbefales at anvende tætningsmiddel især ved taghældninger under 15° og tage, eller dele af tage med særlig udsat beliggenhed. Det kan være, hvor der er risiko for sneophobning på tagfladen, dele af taget, hvor sne kan ophobes (skotrender o. lign.), eller tage på bygninger med udsat beliggehed. Falsetætning påføres dobbeltfalsene inden lukning. I vores sortiment har vi to typer produkter:

Abratex - Falseolie 80

VVS nr.: 276799080

Runotex Tix Transparent - Falsetætning

VVS nr.: 276799100