G3 - Ventilation af tagrum

Korrekt og sikker tagrumsventilation

G3 - Ventilation 

G3 er VMZINC's rygningsløsning til sikring af korrekt ventilation og som samtidig forhindrer indtrængning af slagregn og fygesne.

 

G3 består af følgende dele:

  1. G3 hafte: En clips, der monteres i langfalsen og kan drejes, hvis det er en grat, der monteres på. 
  2. G3 skumliste: Selvklæbende luftgennemtrængelig skumliste. Sørger for tilstrækkelig luftgennemstrømning. Tæt over for slagregn og fygesne. 
  3. G3 rygningselement: Monteres i clipsene og stormsikres med en skrue gennem clipsen.
  4. Et samlestykke. Monteres mellem to rygningselementer. (leveres sammen med G3 rygningselementet)
G3 skumliste

G3 skumliste

Selvklæbende luftgennemtrængelig
skumliste. 

Vvs nr. 278958020

G3 hafte

G3 hafte

En clips. Monteres i langfalsen og kan drejes, hvis det er en grat, der monteres på.  

Leveres i 3 typer:

  • VVS nr. 278957810 - Blank
  • VVS nr. 278957812 - Grå lakeret
  • VVS nr. 278957811 - Sort lakeret
G3 rygningselement

G3 rygningselement

Monteres i clipsene og stormsikres med en skrue gennem clipsen. 

Vvs nr. 278957020 - (varenr. er blank zink).

Leveres i:

  • Blank zink
  • QUARTZ-ZINC
  • ANTHRA-ZINC

Til rygningselementet leveres et samlestykke. Samlestykket monteres mellem to rygningselementer.

Hvad er tagrumsventilation?

Tagrumsventilation er den luftcirkulation, der opstår, når den varme luft, på grund af temperaturforskellene i tagrummet, stiger til vejrs. luften skiftes ud og eventuel kondensfugt forsvinder.

Hvordan sikres ventilationen?

Der skal etableres luftindtag ved bunden af taget, helt nede ved tagfoden, og samtidig sikres at luften kan ventileres ud ved rygningen. I selve det ventilerede rum må der ikke være hindringer for at luften kan bevæge sig frit. Det vil sige, at der ved taggennembrud, fx. kviste og vinduer, der fylder mere end et spærfag, skal etableres særskilt ventilation både foran og bagved, så der ikke kan ophobes fugt i konstruktionen. 

Samtidig skal man sørge for, at der er frit rum og luftspalte nok til at luften kan cirkulere. Ved meget flade tage er det således ikke sikkert, at et hulrum på 50 eller 100 mm er nok til at sikre en konstant cirkulation. Måske skal man op på 150- 200 mm, men det kræver en ingeniørberegning. Man skal bare sikre sig, at der er tænkt over det, inden man starter på at lægge taget. 

Ved tagfod er der ofte ikke de helt store problemer. Her er det normalt nok at få lavet spalte ved tagrenden eller i udhænget. Man skal blot sørge for at have tilstrækkelig spalte. husk, at eventuel perforering reducerer i den frie spalte.

Ved rygningen er opgaven at konstruere en løsning, der sikrer korrekt ventilation og samtidig forhindrer indtrængen af slagregn og fygesne. 

Opgaven løses nemt og sikkert ved hjælp af VMZINC's rygning G3.