Undgå bagsidekorrosion - vælg det rette underlag

Valg af et forkert underlag til zinkbeklædningen kan have vidtrækkende konsekvenser i form af bagsidekorrosion. Bagsidekorrosionen undgås nemt ved at vælge det rette underlag, læs her hvilket underlag, du skal vælge.
 

 

Hvad er bagsidekorrosion?

Bagsidekorrosion (varmtvandskorrosion) er en korrosion, der sker af zinkens bagside. Dette opstår, hvis der vedvarende er vand i kontakt med zinkbeklædningens bagside, og det ikke ventileres væk. Uanset årsagen til den vedvarende fugt mellem zinkbeklædning og underlag, er resultatet fatalt for zinken. 

En lidt kompliceret kemisk reaktion kan fra 2-5 år korrodere zinkbeklædningen bagfra, til der opstår et hul i zinken. Når der er opstået et hul i zinken, kan der komme mere vand ind. Processen forstærker sig selv, og et helt tag kan forvitre totalt.
 

Pas på med forkerte underlag

Årsagen til bagsidekorrosion findes for 99,9 procents sikkerhed altid i et forkert underlag for zinkbeklædningen. Så vær på vagt, når I kommer ud på en opgave og tømrerne har slået et eller andet undertag på. Lad være med at gå i gang, før I har afklaret, om det kan anvendes eller ej ( -det kan det stort set aldrig). 

Det er nemlig en udbredt misforståelse at diverse diffusionsåbne eller lukkede membraner, kan anvendes som skillelag mellem underkonstruktion og zinkbeklædning. De fleste diffusionsåbne membraner virker ofte som væger, suger fugt til sig og bidrager dermed til en forstærkning af fugtproblemet, som resulterer i bagsidekorrosion. På diffusionslukkede overflader, som fx tagpap, vil den manglende ventilation af mellemrummet mellem beklædningen og underlaget også danne kondens, som ligeledes danner grobund for korrosion.

Eksempel 1

Eksempel 1

Nedtaget zink fra et tag. Det ses tydeligt, hvor det forkerte underlag har ligget mod zinken.

Eksempel 2

Eksempel 2

Eksempel på et tag, der er gennemtæret på grund af bagsidekorrosion.


Undgå bagsidekorrosion med den rigtige løsning

Der er i realiteten kun 2 former for underlag, der kan anvendes til zinkbeklædning. Hvis en af disse underlag benyttes undgåes bagsidekoorsion og zinktagets lange holdbarhed sikres.


Løsning 1: Underlag af ru ubehandlede brædder af gran eller fyr 

I ventilerede konstruktioner, hvor zinken monteres direkte på ru brædder. Her sørger konstruktionen for den nødvendige udluftning af opstået fugt, og det er ikke nødvendigt at anvende et struktureret skillelag. 

Ru brædder (uhøvlede på oversiden) i en neutral træsort (fyr eller gran) med en minimum tykkelse på 25 mm. Brædderne skal være fuldkantede. Den ru forskalling oplægges på langs af taget som tætforskalling med mellemrum på ca. 5-10 mm. Brædderne skal være tørre ved oplægning og holdes tørre, evt. ved afdækning, før montering af zink.


Konstruktion med underlag af ru brædder/forskalling

Konstruktion med underlag af ru brædder/forskalling

Løsning 2: Ved andre former for underlag monteres et struktureret skillelag 

På alle andre underlag end ru brædder, skal zink oplægges på et struktureret underlag. 

Krydsfiner, bitumen, beton m.fl. er ikke-kompatible underlag til zink. I tagkonstruktioner med disse underlag, SKAL der anvendes et struktureret skillelag mellem zinken og underlaget. 

Strukturerede skillelag fra VMZINC:  

Konstruktion ved krydsfiner, bitumen m.fl.

Konstruktion ved krydsfiner, bitumen m.fl.