Med jernbanen som inspiration og nabo

Den lille by Hässleholm ligger ved en af de første jernbanestrækninger i Sverige. Rundt om jernbanen udviklede byen sig til en landsby, der i dag har omkring 19.500 indbyggere.

Med stedets historie i baghovedet lod arkitektfirmaet Sweco sig inspirere af jernbanestationer fra det 19. århundrede, da det fik til opgave at bygge en ny administrationsbygning i Hässleholm. 

Bygningen er hjemsted for Skånetrafiken, en myndighed, der er ansvarlig for planlægningen af den lokale offentlige transport i den sydsvenske provins Skåne. 

Den nye kontorbygning, Norra Station M4, ligger i umiddelbar nærhed af banegården - en placering virksomheden valgte for at skabe et pendlervenligt arbejdsmiljø for sine medarbejdere.

Inspirationen fra gamle jernbanestationer ses tydeligt i arkitekturen. 


En del af en større modernisering

Den nye bygning bidrager til moderniseringen af det omkringliggende erhvervsområde, samtidig med at den passer ind i bydelens overordnede arkitektoniske koncept. 

Den grundlæggende bygningstypologi for området blev allerede udviklet i 2005. Den er baseret på strukturer, der ligner smalle pakhuse og er udstyret med høje tagrygge. 

Den nye treetagers bygning tager også denne grundidé op. Med et areal på ca. 4.500 m² er der plads til 300 medarbejdere samt værksteder og lagerområder.


Høje tagrygge kendetegner bygningerne i industriområdet ved Hässleholm station


Moderne ”jernbanestation”

Arkitektfirmaet Sweco har med udgangspunkt i de historiske stationsbygninger skabt en moderne bygning med store gavlvinduer. 

Forpatineret QUARTZ-ZINC beklæder både de to øverste etager på langsiderne og taget. 

I stueetagen løber en lys beklædning af en gullig betonblok med dybe vandrette samlinger rundt om bygningens sokkel.

Symmetrisk hele vejen rundt

I overensstemmelse med gavlene afbrydes langsiderne også af høje glasflader over de to sideindgange. De deler den aflange bygnings facade i tre dele og giver sammen med placeringen af de andre vinduer og nedløbsrørene Norra Station M4 en meget udtalt symmetri. De store glasflader på gavlene understreger også denne symmetri. Her deler en midtersøjle gavlen i to lige store halvdele.


Indgangs- og trappearealerne på langsiden bryder facaden op i flere symmetriske dele.


Fri af jernbanen for at få lys og udsigt

De åbne gavle åbner bygningen både mod jernbanestationen på den ene side og mod bygningerne på den modsatte side. Denne forbindelse til det offentlige rum var et vigtigt element i planlægningen af bygningen. 

Lysindfaldet i forbindelse med de store vinduespartier er en garanti for et lyst og venligt interiør. Hvile- og opholdszoner er placeret ved vinduesfronterne, så der er en generøs udsigt over byen. 

Kontorbygningen giver også medarbejderne forskellige områder til samarbejde, kreativitet og et roligt og koncentreret arbejdsmiljø.

 


I stærkt sollys kan de store vinduespartier på gavlene skygges.


Tagdetaljer af QUARTZ-ZINC

Bygningens ydre lever af de velgennemtænkte detaljer, som er omhyggeligt udført af medarbejderne i det lokale specialfirma Everöds Plåtslageri. 

Zinkpladerne løber f.eks. i en blød kurve over tagskægget, mens tagrenderne er flyttet et stykke op ad taget. 

Nedløbsrørene til regnvandet er også fremstillet af QUARTZ-ZINC, og deres kantede form gør dem enkle og diskrete på zinkfacaden.


Nedløbsrørenes firkantede form blender godt ind med de vertikale linjer i den falsede zink. 


Et stærkt team: Solpaneler og VMZINC

Tagets kam, der ligesom på de omkringliggende bygninger stikker langt ud fra det egentlige tag, giver kontorbygningen et markant udseende. 

På den solvendte side af bygningen er der et stort solcelleanlæg, som strækker sig næsten over hele tagets længde. Solcellepaneler med deres rektangulære form og typisk mørke farve passer godt til zinktage. 

På lysere zinkoverflader som QUARTZ-ZINC eller AZENGAR forbliver panelerne synlige, mens de på den mørkere ANTHRA-ZINC træder mere i baggrunden. 

Solpanelerne på taget i Hässleholm er en del af et samlet energieffektivt koncept, som har været medvirkende til at Norra Station M4 er blevet tildelt en national miljøcertificering.

Solcelleanlægget på taget bidrager til en høj grad af energieffektivitet. De mørke panelers form og farve harmonerer med den grå QUARTZ-ZINC.