Bølgende sundhedscenter i vandets by

Det er ikke kun i Danmark, at hospitalerne er ramt af personalemangel. På den modsatte side af kloden stod den australske by Yarram over for det samme problem. Byens usædvanlige navn kommer fra aboriginal dialekt. "Yarram Yarram" betyder "masser af vand" - omgivet af frugtbar landbrugsjord har Yarram leveret mejeriprodukter til alle dele af kontinentet.

I metropolens slipstrøm

I dag har byen et indbyggertal på omkring 2.000. Yarram har haft svært ved at tiltrække og fastholde medicinsk personale, fordi mange søger mod millionbyen Melbourne, der ligger omkring 190 kilometer væk. For at tiltrække sundhedspersonale ønskede byen at renovere det eksisterende sundhedscenter og gøre det til et attraktivt sted for både patienter og ansatte. 

Vision om håb og velvære

Byen gav arkitektteamet McBride Charles Ryan til opgave at redesigne det nye sundhedscenter. Fra deres første besøg i byen blev teamet imponeret over de historiske murstensbygninger, der stadig ligger langs Yarrams hovedgade. "Vi ønskede, at vores projekt skulle indfange den følelse af håb og velvære, som disse bygninger i sin tid bragte til Yarram," siger Debbie Ryan fra McBride Charles Ryan Architects.

Kolonnaderne er et stilistisk element, der minder om verandaerne på nogle af Yarrams historiske bygninger.

Moderne arkitektur med appel

Det eksisterende sundhedscenter (Yarram & District Health Service / YDHS) skulle renoveres, og flere servicetilbud skulle fremover samles under ét tag. Byen ønskede en bygning i moderne arkitektur, som ville være en ekstra attraktion for potentielle medarbejdere. Samarbejdet og tilfredsheden blandt det eksisterende personale skulle også forbedres med det nye arbejdsmiljø.

Funktionalitet

Det nyrenoverede sundhedscenter viderefører nogle dekorative elementer fra den historiske arkitektur i Yarram i en moderne form. Til facaden er der endda genbrugt mursten fra den gamle bygning. 

Den nye bygning, kaldet "Integrated Healthcare Centre" (IHCC), har et areal på omkring 1.400 m². Det omfatter et vente- og receptionsområde, konsultations- og behandlingsrum til forskellige medicinske og terapeutiske specialer samt mødelokaler, rum til sygeplejerskerne og et åbent kontorlandskab til administrationen

Bølger på alle niveauer.

”Veranda” i zink og stål

Det særlige ved den nye bygning er at grundplan følger en bølgeform, som også afspejles i facaden og loftselementerne. Bygningens yderste bølgeformede ”veranda” består af en stålramme, hvor omkring 1.000 m² VMZINC Flatlock-profiler i AZENGAR er installeret. De er lagt lodret og dækker det øverste område af den ydre skal. I det nederste område er der murstensvægge på de lukkede sider. 

"Verandaen" skaber et beskyttende og indbydende indgangsparti.

Elegante overgange

Den dygtige forarbejdning af Flatlock-profilerne blev udført af JM Cladding i samarbejde med byggefirmaet TS Constructions. Ved overgangen til det flade tag følger profilerne en gennemgående buet linje. Mere livligt bliver det på undersiden, hvor overgangen fra zink- til stålprofilerne er præget af en langt mere udtalt bølgeform. Her krævede zinkbeklædningen en tilsvarende tilpasset underkonstruktion med mange kurver.

Flatlock-systemet i zink og stålsøjlerne skaber en imponerende indgang til Yarram Health Centre 

Den perfekte bølge

Det nyrenoverede sundhedscenter viderefører nogle dekorative elementer fra den historiske arkitektur i Yarram i en moderne form. Til facaden er der endda genbrugt mursten fra den gamle bygning. 

Den nye bygning, kaldet "Integrated Healthcare Centre" (IHCC), har et areal på omkring 1.400 m². Det omfatter et vente- og receptionsområde, konsultations- og behandlingsrum til forskellige medicinske og terapeutiske specialer samt mødelokaler, rum til sygeplejerskerne og et åbent kontorlandskab til administrationen

De udvendige bølger er fortsat ind i bygningen.

Med klimaet for øje

Den nye bygning skiller sig ud som bæredygtig, ikke kun på grund af genanvendelsen af de gamle mursten. Ud over god isolering blev der af arkitekterne lagt vægt på at vælge lokale producerede materialer. For eksempel blev træet fra en lokal askesort kaldet Silvertop brugt til loftsbeklædningen, hvis bølgende kurve fortsætter fra søjlelofterne ind i det indre. Dette træ blev også brugt til andre elementer i indretningen. De høje søjlegange giver klimatiske fordele. De er beregnet til at give skygge om sommeren og i den kolde årstid til at indfange varmen fra vintersolen og lede den ind i de forbundne receptions- og personalerum. Desuden blev sundhedscentret integreret i systemet af eksisterende og planlagte energibesparende, sol- og geotermiske projekter på nabohospitalet. Den sidste finish på toppen af zink, et 100 % genanvendeligt naturmateriale, som er meget holdbart og stort set vedligeholdelsesfrit.

I indgangspartiet viser blandingen af materialer sin mangfoldighed. Mursten, træ, glas, stål og zink kombineres for at skabe et harmonisk helhedsbillede.


Alt for sundheden

Projektet viser mulighederne for et moderne regionalt sundhedscenter. Samtidig repræsenterer det en vellykket kombination af så forskellige byggematerialer som træ, glas, mursten, stål og zink, der tilsammen danner et sammenhængende helhedsbillede. Ud over at tiltrække kvalificeret personale forfølger byen også et andet formål med det nye center. Indbyggerne i Yarram og omegn skal føle sig så godt tilpas her, at de kommer for at få rådgivning så tidligt som muligt eller endda som en forebyggende foranstaltning. På den måde skulle befolkningens sundhed i byen og de omkringliggende områder gerne blive bedre på sigt.

Foto: Guido Wollenberg

Mere inspiration