VMZINCs historie

VMZINC har i over 185 år vært én av verdens ledende innenfor titansink.

Vi er stolte av å være et selskap med historie og til og med en lang historie.

Fra arkeologiske utgravinger vet man at sink ble brukt til smykker og begravelsersurner helt tilbake i Oldtidens Egypt og Hellas.

I 1530 identifiserte en vitenskapsmann sinken som en metallart, men vi skal helt frem til 1806, da belgieren Jean-Jacques-Daniel Dony, kjent som «Abbé Dony» oppdaget metoden og prosessen for å utvinne sink som brukes i dag.

Napoleons imperium ga i 1809 Abbé Dony patent på utvinningsmetoden. På samme dato ble han bevilget gruverettigheter til Vielle Montagne i Belgia. Vielle Montagne betyr «Gamle fjell».

Navnet VM ZINC ble dermed skapt ved å forkorte Vielle Montagne og tilføye ZINC.

Rettighetene til gruvedriften ble i 1813 overtatt av familien Mosselman.

«Société des Mines et des Fonderis de Zinc de la Vielle Montagne» ble stiftet 24. mai 1837. Det nye konsernet var det fruktbare resultatet av fusjonen mellom familien Mosselman og banque de Belgique.

Sink ble raskt en stor konkurrent til bly og kobber og spilte spesielt en dominerende rolle i den moderne Paris-arkitekturen og bygningene under den berømte byarkitekten Haussman.


1800-tallet: Etter å ha utviklet en original produksjonsprosess, ble et keiserlig dekret gitt til Jean-Jacques Dony om å utvinne sinkmalmforekomsten ved La Vieille Montagne, nær Liège i Belgia. «Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne» ble opprettet i 1837.
 

1853: Compagnie royale Asturienne de Mines ble grunnlagt.

1922: Første elektrolyse i Viviez.

1975: Kontinuerlig casting i Auby.

1978: «Vieille Montagne» utvikler og markedsfører ANTHRA-ZINC, verdens første sorte forpatinering av sink.

1980: Utvikling av tak- og fasadesystemer og servicetilbud.

1987: «Compagnie Royale Asturienne des Mines» og «Vieille Montagne» fusjonerer og blir til «Vieille Montagne France».

1993: I 1993 sluttet konsernet seg til Union Miniére-gruppen.

1993: Lansering av en ny lysegrå forpatinert sink: QUARTZ-ZINC.

2001: Union Minière-gruppen blir til Umicore-konsern. Umicore er skapt ved en forkortelse av Union Miniére + core, som direkte oversatt betyr «hjerte» og «kjerne».

2005: Lansering av PIGMENTO-serien med fargede, forpatinerte produkter.

2014: Lansering av verdens første matte, strukturerte sink: AZENGAR

2017: VMZINC tilhører nå det belgiske konsernet Fedrus International og vår del av forretningsnavnet blir til VM Building Solutions.

2022: VM Building Solutions er i dag et moderne selskap med kontorer i 23 land.