VMZINC plater og coils

Stort utvalg i overflater og dimensjoner.

Titansink av høyeste kvalitet

VMZINC har produsert titansink av høy kvalitet i over 185 år. På våre egne to valseanlegg i Frankrike produserer vi verdens største utvalg av sinkplater og sinkcoils. 

VMZINC er en kvalitets-titansink fremstilt av elektrolytisk finsink bestående av 99,995 % sink legert med kobber og titan i henhold til den europeiske normen EN988. 


EN988 & PREMIUMZINC

Den europeiske standarden EN988 har vært i bruk siden 1997 i 18 europeiske land. Denne standarden stiller svært strenge krav til sammensetningen av valset sink og dens fysiske, mekaniske og dimensjonelle egenskaper, og derfor brukes standarden som internasjonal referanse.

VMZINC-merket oppfyller alle spesifikasjonene i EN988-standarden, men med PREMIUMZINCs kvalitetsmerke har vi gått et skritt videre. Denne sertifiseringen sikrer enda høyere kvalitetsnivå enn EN988.

PREMIUMZINC-merket stiller strengere krav til visse måleverdier, spesielt planhet, kjemisk sammensetning og visse mekaniske egenskaper (bøyetest ved 4 °C, Erichsen-prøve), som ikke er angitt i EN988-standarden.

VMZINC plater

VMZINC plater

  • Overflater:
    VMZINC NATUR (blank sink), QUARTZ-ZINC, ANTHRA-ZINC, PIGMENTO, STRAT
  • Materialtykkelse:
    0,50 mm, 0,65 mm, 0,70 mm, 0,80 mm, 1,00 mm, 1,50 mm
  • Platebredde:
    1000 mm
  • Platelengde:
    2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
  • Pallestørrelse:
    250 kg, 500 kg, 1000 kg

Se alle VMZINC-overflater her

 

VMZINC coils

VMZINC coils

  • Overflater:
    VMZINC NATUR (blank sink), QUARTZ-ZINC, ANTHRA-ZINC, PIGMENTO, STRAT
  • Materialtykkelse:
    0,50 mm, 0,65 mm, 0,70 mm, 0,80 mm, 1,00 mm, 1,50 mm 
  • Coilbredde:
    470 mm, 570 mm, 670 mm, 1000 mm 
  • Coilstørrelse:
    100 kg, 250 kg, 1000 kg 
  • Pallestørrelse:
    6 x 100 kg, 4x 250 kg, 1x1000 kg

Se alle VMZINC-overflater her

Ovennevnte er en standardoversikt over de leveringsmulighetene som er med VMZINC-plater. Ikke alle overflatetyper kan kombineres med alle dimensjoner.

Det er også mulig å levere plater og coils som ikke ligger innenfor standarden. Du er alltid velkommen til å ringe til VMZINC på tlf.
0045 86 84 80 05 med en forespørsel.

Katalog for plater og coils