Egenskaper og teknisk informasjon

Titansink av høy kvalitet


VMZINC-legering

VMZINC er en kvalitets-titansink fremstilt av elektrolytisk finsink bestående av 99,995 % sink legert med kobber og titan i henhold til den europeiske normen EN988. 

EN988 og PREMIUMZINC Den europeiske standarden EN988 har vært i bruk siden 1997 i 18 europeiske land. Denne standarden stiller svært strenge krav til sammensetningen av valset sink og dens fysiske, mekaniske og dimensjonelle egenskaper, og derfor brukes standarden som internasjonal referanse.

VMZINC-merket oppfyller alle spesifikasjonene i EN988-standarden, men med vårt PREMIUMZINC-kvalitetsmerke har vi gått et skritt videre. Denne merkingen sikrer et enda høyere kvalitetsnivå.

PREMIUMZINC-merket stiller strengere krav til visse måleverdier, spesielt planhet, kjemisk sammensetning og visse mekaniske egenskaper (bøyetest ved 4 °C, Erichsen-prøve), som ikke er angitt i EN988-standarden.

MATERIALGENSKAPER/FYSIKK FOR SINK
 Massetetthet7,2 kg dm³
Varmeutvidelseskoeffisient (parallell med valseretning)0,022 mm/m/°K
Smeltepunkt
420 °C
Rekrystalliseringstemperatur
< 300°C
Varmeledningsevne110 W/(m.K)
Elektrisk ledeevne
17 MS/m
Fare for gnister
Gnistfri
Magnetiske egenskaper
Diamagnetisk

VMZINC patinering

  1. Først reagerer sinkoverflaten med innholdet av oksygen i atmosfæren og danner sinkoksid. 
  2. Sinkoksidet reagerer med vann når det er nedbør, og danner sinkhydroksid.
  3. Sinkhydroksid reagerer igjen med atmosfærens innhold av karbondioksid og danner sinkkarbonat, som er det ferdige grå patineringslaget. Sinkkarbonat er ikke vannoppløselig, det er tett og gir en stor beskyttelsesgrad mot ytterligere påvirkninger fra atmosfæren.

VMZINC Natur (blank sink) er et levende naturmateriale som patinerer i takt med påvirkning fra vær og vind. Den naturlige patineringsprosessen starter umiddelbart etter montering. Etter en årrekke vil den blanke sinken gradvis bygge opp det ettertraktede patineringslaget med den grå fargen.  

Hvis du ikke kan vente til den naturlige patineringsprosessen er avsluttet, kan du velge å montere forpatinert sink. Vi produserer to typer forpatinert sink: QUARTZ-ZINC og ANTHRA-ZINC.

QUARTZ-ZINC: Forpatinert sink i lysegrått, som allerede har den vakre lysegrå patinaen som ZINC NATUR får etter noen år.

ANTHRA-ZINC: Forpatinert sink i mørk antrasittgrått, som er en mørkere nyanse enn sink oppnådd ved naturlig patinering.


Levetid

Sink til bygningsformål har svært lang levetid på grunn av sinkens selvbeskyttende egenskaper. I Europa er det mange eksempler på utskifting av sinktak etter ca. 100 års bruk.

Levetiden til sink avhenger av miljøet der det er satt opp. Vanligvis er sinkens levetid opptil 100 år i et område med lav forurensning og mellom 60 og 80 år for industriområder og kystmiljøer.

Produktgaranti

Alle VMZINC sinkprodukter leveres med 10 års garanti som standard.

Vedlikehold

Sink er vedlikeholdsfritt og skal aldri males eller overflatebehandles. Det kan heller ikke gro mose og alger på sink. 

Sink er svært motstandsdyktig overfor klimapåvirkninger. Vi anbefaler likevel å kontrollere kledningen av og til for å bevare sinken i optimal stand i mange år. Bekledningen bør tilses, spesielt etter kraftig vind, eller minst én gang i året for brudd eller andre skader (nedfalt takstein, grener, fyrverkeri m.m.). Takrenner bør inspiseres minst én gang i året og rengjøres for løv og lignende som har falt ned for å unngå tilstopping av nedløpene.


Sporbarhet

For å sikre sporbarhet og gi fagfolk en garanti for den høye kvaliteten på sink som benyttes, er VMZINC-plater og coils merket med et stempel. Denne stempelmerkingen garanterer samsvar med standardene EN988, KOMO 7056 og ASTM 69 samt kravene i PREMIUMZINC-merket. Dette garanterer produksjon og kontroll på høyt nivå av VMZINC-produkter. Ut fra merkingen kan de enkelte platene og coilene spores tilbake til produksjonssted og dato.

VMZINC teknisk veiledning

Les om konstruksjon, skillelag, lodding, ekspansjon, bearbeiding og mye mer. 

Last ned i PDF her: