Oppsett av VMZINC takrenner

Vi anbefaler at VMZINC takrenner monteres av en blikkenslager. Å montere sinktakrenner er et håndverk. De settes opp og loddes sammen i 100 % vanntette skjøter. Resultatet er et avvanningssystem av høy kvalitet som varer i mange år.


Fall på takrennen

Takrenner settes opp i rennekroker, hvis mulig med 2 mm fall pr. meter (med fall mot nedløp). En reell selvrensende effekt oppnås først ved et fall på 5 mm per m. Det kan være kosmetiske eller andre praktiske årsaker til at det ikke alltid er mulig å sette opp renner med fall. Det er i praksis bevist at stillestående vann i takrennen ikke forårsaker problemer, og at det ikke blir ansett som en feil. Vær oppmerksom på at takrenner er produsert med overhøyde i bakkanten mellom 10—15 mm og bør settes opp med denne overhøyden. Dette er for å lede vann fra takrennen ut over forvulsten, og dermed lengst vekk fra bygningen, i tilfelle tilstoppede nedløp eller skybrudd.


Rennekroker

Takrenner settes opp i rennekroker med en avstand på 50—60 cm. Rennekroker bør være laget av varmgalvanisert stål minst 25 x 4 mm og utstyrt med en naglet fjær av en kvalitet som kan holde takrennen på plass. Fjæren kan være utført i galvanisert jern eller sink. Rennekroker finnes i to hovedgrupper. Korte som er beregnet for montering på raft (takfot) eller lange rennekroker som er beregnet for å bøyes opp langs tak og feste på takstol eller lekter. Målene på rennekrokene angis etter takrennens tilskjæringsmål. Rennekroker leveres også lakkert eller kledd med QUARTZ-ZINC og ANTHRA-ZINC, slik at de passer perfekt i rennen.


Nedløp

VMZINC nedløpsrør framstilles i massiv sink etter EN 612 norm. Dimensjonen på nedløpet er angitt i den nominelle diameteren på nedløpsrøret. Nedløp kobles til takrennen med nedløpskum og føres inn til veggen på bygningen med bend tilpasset i grader. Nedløpet festes til veggen med klammer som monteres med passende avstander, normalt for hver maks. 2 m, og kobles til avløp eller dreneringssystem. Avstanden mellom nedløp må tilpasses forholdene, slik at regnvann kan avledes fra takrennen. Et nedløp for hver ca. 10 m med kontinuerlig takrenne passer til de fleste forhold. 


Ekspansjon

Ved oppsett av takrenner må det tas tilstrekkelig hensyn til ekspansjonen av takrennene, som skal kunne bevege seg fritt. Ved lengder over 15 m skal det bygges inn ekspansjonsmuligheter i takrennene, i form av ekspansjonsskjøter. Frie ender der rennen kan bevege seg fritt uavhengig av bygningen regnes som en ekspansjonsmulighet. Ved hus med valmet tak, eller U- og T-formede hus, må det tas hensyn til ekspansjonsproblemer i alle hjørner, både utvendige og innvendige, hvor takrennene ikke har mulighet til å ekspandere fritt. Her kan det være nødvendig med ekspansjonsmuligheter helt ned til hver 4. meter, avhengig av forholdene.Tagrender typer/størrelser

Til hovedsiden om sinktakrenner