Cinkas, tvarus sprendimas

Tvari medžiaga aplinkai nekenksmingos statybos iššūkiams 

Natūralių būstų išsaugojimas ir išteklius tausojantis medžiagų naudojimas tampa vis aktualesnis. Mes suvokiame savo vaidmenį statybų pramonėje. 

VMZINC pažangos ir inovacijų strategijos centre yra tvarus vystymasis. Mes keliame pagrįstus tikslus, nuolat gerindami savo KSA (kokybės, saugos ir aplinkosaugos) rezultatus, socialinius įsipareigojimus ir ekonominius rezultatus. 

Šių daugiapakopių aplinkosaugos tyrimų rezultatai rodo VMZINC statybinių cinko sprendimų, ypač pastatų dengimo metalo dangomis, svarbą aplinkosaugai visame pasaulyje.

Apsauginė patina

Cinkas ir natūrali aplinka