Cynk a środowisko

Trwały materiał spełniający wyzwania współczesnego budownictwa

Polityka środowiskowa

Stawiając czoła wyzwaniu, jakim jest projektowanie i budowa budynków z poszanowaniem środowiska naturalnego i zdrowia ich użytkowników, VMZINC analizuje i poprawia ekologiczność swoich zakładów produkcyjnych i produktów na każdym etapie cyklu życia cynku.

Od ponad 10 lat VMZINC przeprowadza na swoich produktach analizy cyklu życia - LCA zgodnie z normą ISO 14040-44 oraz publikuje środowiskowe deklaracje produktu - EPD zgodnie z normą EN 15804, takie jak certyfikaty IBU i ESDS.

Wyniki wielokryterialnych i wieloetapowych analiz środowiskowych wskazują, że rozwiązania z zastosowaniem blach cynkowo-tytanowych VMZINC są ekologiczne, zwłaszcza w braży pokryć metalowych stosowanych w budownictwie.

Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać VMZINC do swoich projektów dachowych i elewacyjnych.


Cynk to trwałość

Naturalny trwały materiał

Cynk to produkt naturalny

Zalety naturalnego materiału

Cynk a świat żywy

Wpływ cynku na organizmy

VMZINC a zrównoważone budownictwo

Główne cele środowiskowe zawarte w wytycznych budowlanych.