VMZINC a zrównoważone budownictwo

Główne cele środowiskowe zawarte w wytycznych budowlanych

Główne cele środowiskowe zawarte w wytycznych budowlanych na całym świecie ukierunkowane są na:

 • zmniejszenie wpływu na środowisko zewnętrzne (redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa gospodarowania wodą i odpadami, itp.)
 • ochronę zasobów naturalnych
 • tworzenie zdrowego i komfortowego środowiska wewnętrznego

Rozwiązania VMZINC i ich wkład w zrównoważone budownictwo:

Cel środowiskowyWkład wyrobów VMZINC
1. Budynek harmonijnie wkomponowuje się w bezpośrednie otoczenie
 • Możliwość formowania.
 • Zróżnicowane aspekty i kolory (naturalny, wstępnie patynowany QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® i PIGMENTO® oraz cynk lakierowany).
 • Szeroki wybór systemów dachowych i elewacyjnych.
2. Zintegrowany wybór wyrobów budowlanych, procedur i systemów
 • Patrz PED – zgodne z zasadami zrównoważonego budownictwa, produkty w 100% nadające się do recyklingu. Niski poziom zużycia energii wymaganej do produkcji cynku, brak konieczności konserwacji, łatwość instalacji i demontażu.
3. Niski poziom dyskomfortu miejsca pracy
 • Optymalizacja ilości odpadów (mała ilość odpadów, w 100% nadający się do recyklingu).
 • Niski poziom hałasu (szybka, relatywnie cicha instalacja).
 • Brak zanieczyszczeń powietrza i wody.
 • Brak zużycia wody.
4. Zarządzanie energią
 • Całkowita zdolność systemów VMZINC® do regulacji wymagań termicznych, zintegrowane systemy termiczne i fotowoltaiczne.
5. Zarządzanie wodą
 • Kompatybilność systemów VMZINC® z systemami powtórnego wykorzystania deszczówki.
6. Zarządzanie odpadami
 • Ten punkt nie dotyczy produktów VMZINC®.
7. Konserwacja 
 • Ten punkt nie dotyczy produktów VMZINC®.
8. Komfort higrotechniczny
 • Wybierając system z cynku redukuje się ryzyko kondensacji pary wodnej w strukturze dachu, zarówno w rozwiązaniach tradycyjnych (dach wentylowany), jak również w systemach typu „dachu ciepłego”.
9. Komfort akustyczny
 • Tradycyjne systemy pokryć dachowych VMZINC® mają doskonałe właściwości tłumienia hałasu pochodzącego z atmosfery.
 • W kwestii hałasu uderzeniowego właściwości akustyczne tradycyjnych systemów dachowych zostały poprawione przez zwiększenie grubości izolacji cieplnej (zaostrzenie przepisów co do wymagań termicznych).
10. Komfort wizualny
 • Ten punkt nie dotyczy produktów VMZINC®.
11. Komfort zapachowy
 • Ten punkt nie dotyczy produktów VMZINC®.
12. Jakość higieniczna budynku
 • Ten punkt nie dotyczy produktów VMZINC®.
13. Jakość higieniczna powietrza
 • Ten punkt nie dotyczy produktów VMZINC®.
14. Jakość higieniczna wody
 • Ten punkt nie dotyczy produktów VMZINC®.

Według systemów oceny zrównoważonego budownictwa (HQE, BREEAM itp.) analiza wkładu wyrobów budowlanych w efektywność środowiskową budynków opiera się na ilościowych wynikach oceny cyklu życia (LCA) (1) zawartych w deklaracjach środowiskowych wyrobu (PED) (2), takich jak francuska Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES), brytyjska BRE Environmental Profile itp.

Aby oszacować poziom rozwiązań VMZINC pod kątem zrównoważonego budownictwa, VMZINC przeprowadziło oceny LCA i publikuje deklaracje PED zgodne ze standardami rynków, na których są one sprzedawane.

Obecnie z naszej witryny internetowej można pobrać deklaracje środowiskowe wielu naszych systemów odprowadzania wód deszczowych, pokryć dachowych i elewacji (lien vers les DEP téléchargeables).

Dane zawarte w deklaracjach środowiskowych systemów VMZINC odzwierciedlają główne zalety ekologiczne walcowanego cynku w zrównoważonym budownictwie:

 • Trwałość (od 50 do 100 lat, w zależności od warunków atmosferycznych)
 • Zdolność do recyklingu (ponad 95% starego walcowanego cynku można odzyskać i ponownie wykorzystać)
 • Niskie zużycie energii (zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania cynku z postaci mineralnej do metalicznej jest mniejsze niż w przypadku innych metali stosowanych w budownictwie).

Pozostałe zagadnienia

Cynk a świat żywy

Wpływ cynku na organizmy żywe

Cynk to produkt naturalny

Zalety naturalnego materiału

Cynk to trwałość

Naturalny i trwały materiał