Titanzinek a životní prostředí

Udržitelný materiál pro ekologické stavebnictví

Jednotka Stavební výrobky uplatňuje politiku udržitelného rozvoje ve všech svých průmyslových závodech. Od roku 2005 jsou všechny průmyslové areály patřící jednotce Stavební výrobky certifikovány ISO 14001 .

Od roku 2009 provádí jednotka Stavební výrobky také « produktovou » environmentální politiku, jejímž cílem je posílit šetrnost našich výrobků vůči životnímu prostředí a přispět k udržitelnému rozvoji stavebního sektoru.


"Produktové" environmentální cíle – Jednotka Stavební výrobky – 2009-2011
Cíl 1
Vyhodnotit a zlepšit šetrnost výrobků vůči životnímu prostředí (vypracovat analýzu životního cyklu)
Cíl 2
Publikovat výsledky hodnocení a zlepšování výrobků z hlediska životního prostředí (vydávat environmentální certifikáty produktů podle metody FDES, BRE Environmental Profile, nebo Certifikát DUBI (AUB))
Cíl 3
Vyrábět produkty, které vyhovují požadavkům udržitelného rozvoje (používání strategie eko-designu)

Životní cyklus

Válcovaný titanzinek je trvanlivý materiál

Recyklace

Zinek je potenciálně 100% recyklovatelný

Zinek a život

Zinek a živé organismy

Politika VMZINC

Naše environmentání cíle