Válcovaný zinek je recyklovatelný

Zinek je potenciálně 100% recyklovatelný. 

V Evropě se recykluje 95 % starého válcovaného zinku. Úspěch recyklování válcovaného zinku spočívá ve velmi dobře zorganizovaném sektoru recyklace: 

Snadná demontáž

Na konci životnosti bývaly stavební prvky z válcovaného zinku tradičně sbírány pokrývači a klempíři. Starý zinek je obvykle rekuperován při menších renovačních pracech, jako je například výměna okapového systému nebo celé střechy, méně často                  z demolic celé budovy. Vezmeme-li v úvahu kvalitu tohoto stavbního materiálu v západní Evropě, můžeme odhadnout současné zásoby použitého válcovaného zinku na více než 100,000 t/rok. Většina z nich se nachází ve Francii, Německu a zemích Beneluxu. Vzhledem k vysoké nákupní ceně a rozšířeném a stabilním užívání použitého zinku v Evropě, zůstanou roční zásoby na současné úrovni přinejmenším dalších deset let či déle.

Výhodná cena

Ceny rekuperovaného zinku jsou výrazně nižší než ceny čistého zinku na londýnské burze kovů (LME).

Hlavními spotřebiteli použitých výrobků z válcovaného zinku jsou zpracovatelé druhotných surovin - evropské zinkovny a výrobci mosazi a oxidů.

Ačkoli je recyklovatelných 100 % použitého zinku (zdrojů), současná míra recyklace činí pouze 95%.

Další témata

Politika VMZINC

The main environmental quality goals

Zinek a život

Zinek a živé organismy

Životní cyklus

Válcovaný titanzinek je trvanlivý materiál