Miljø og bærekraft

VMZINC – et bærekraftig materiale - 

Fra produksjon til gjenvinning.


VMZINC® består av 99,995 % ren sink, tilsatt kobber og titan for styrke og fleksibilitet. Lang holdbarhet (opptil 100 år) og høy resirkulerbarhet etter endt levetid gjør sink til et særdeles attraktivt byggemateriale. 

Fakta om sink:

Sink er grunnstoff nr. 30. Sink er det 24. vanligste grunnstoffet på jorden. Alt liv på jorden har utviklet seg i nærvær av sink.

Konsentrasjonen av sink i naturen uten påvirkning av menneskelige aktiviteter kalles det naturlige bakgrunnsnivået. Det naturlige bakgrunnsnivået dekker overflatevann, jord og stein og varierer over et bredt spekter av konsentrasjoner. Bakgrunnsnivåer av sink i jord og fjell ligger vanligvis mellom 10 og 300 milligram per kilo, og sink i elver varierer fra mindre enn 10 mikrogram til mer enn 200 mikrogram.*

*IZA - International ZinC Association


Produkjon

VMZINCs produksjonsanlegg i Frankrike er alle ISO 14001-sertifiserte.

Alle aktiviteter i forbindelse med smelting, støping, valsing, forpatinering, formatering, forming og oppbevaring av VMZINC valsede sinkløsninger omfattes av ISO14001-sertifiseringen.

Last ned ISO14001 sertifikat her.

Levetid

Sink til bygningsformål har svært lang levetid på grunn av sinkens selvbeskyttende egenskaper. I Europa er det mange eksempler på utskifting av sinktak etter ca. 100 års bruk.

Levetiden til sink avhenger av miljøet der det er satt opp. Vanligvis er sinkens levetid opptil 100 år i et område med lav forurensning og mellom 60 og 80 år for industriområder og kystmiljøer.

Resirkulering

Sink er potensielt 100 % resirkulerbart. I Europa blir 95 % av gammel valset sink  samlet inn og resirkulert. Sink kan brukes et uendelig antall ganger uten at det ødelegges.
 
 Den gamle valsede sinken resirkuleres av:

  • Produsenter av resirkulert sink (f.eks. til galvanisert stål).
  • Messingprodusenter (f.eks. til baderomsinstallasjoner eller mekaniske deler til biler).
  • Produsenter av sinkoksid (f.eks. til fremstilling av solkrem og dekk)