VMZINC & HQE®

Het HQE®-beoordelingssysteem streeft ernaar de milieueffecten van nieuwe of bestaande gebouwen te beperken en de gezondheid en het comfort van de gebruikers te optimaliseren.

Wat is het HQE®-systeem?

Wat is het HQE®-systeem?

Het HQE®-beoordelingssysteem streeft ernaar de milieueffecten van nieuwe of bestaande gebouwen te beperken (op basis van een beoordeling in meerdere fasen en met meerdere criteria) en de gezondheid en het comfort van de gebruikers te optimaliseren. Het steunt daarbij op een georganiseerd en strikt projectmanagement.

De HQE®-benadering is gestructureerd in 14 doelstellingen die zijn onderverdeeld in 4 deelgebieden: ecologisch bouwen, comfort, ecologisch beheer en gezondheid.


VMZINC & het HQE®-systeem

VMZINC & het HQE®-systeem

Duurzaam, recycleerbaar, laag energieverbruik (in vergelijking met andere gewalste metalen), geen onderhoud, FDES enz. De producten van VMZINC beschikken over tal van troeven waarmee ze kunnen bijdragen tot de milieukwaliteit van gebouwen.

Zowel bij het gebruik als de bekleding voor gebouwen of, in zeldzamere gevallen, als binnenhuisoplossing dragen de VMZINC-oplossingen bij tot de vier doelstellingen van de HQE® -benadering.


DeelgebiedDoelstelling HQE® V. 20/01/2012Voordeel VMZINCHaalbaar niveauHaalbaar punt

Ecologische constructie
Doelstelling 1: harmonieuze integratie van het gebouw in zijn onmiddellijke omgeving
Brede waaier aan SRI-mogelijkheden volgens de eisen van de ontwerpers (SRI AZENGAR > 35)
ZH
2
Doelstelling 2: Geïntegreerde keuze van de bouwproducten,  -systemen en –procedés

Geschiktheidscertificaten voor de meeste VMZINC-systemen

L

Levensduur in overeenstemming met de levensduur van het bouwwerk (50 tot meer dan 100 jaar)

H

Demonteerbaarheid mogelijk en min of meer gemakkelijk naargelang van het soort systeem

ZH1

Weinig of geen onderhoud.

ZH5
Tal van FDESZH3

Vervaardigd in Frankrijk

L3

AFFSET-protocol VOS/formaldehyde voor de interieuroplossing VMZ Opus


H3

Classificatie A+ VOS/formaldehyde (verordening van 23 maart 2011 over de reglementaire etikettering)


ZH
Doelstelling 3: Werf met weinig overlast

Weinig of geen zinkafval (<5%) dat 100% recycleerbaar is


ZH6

Eco-gestion
Doelstelling 4: Energiebeheer
Verenigbaarheid van de VMZINC-systemen met de best presterende isolatiematerialen (prestatie, dikte)
ZH
Beperkte warmtebruggen aan de oppervlakte van VMZINC-systemen

Makkelijke integratie van zonnepanelen in VMZINC-systemen
3

L = Laag, H = Hoog, ZH = Zeer hoog

*De oplossingen van VMZINC dragen bij tot de thermische prestatie van de bekleding, maar kunnen op zich alleen niet tot het behalen van een bepaald aantal punten leiden.

VMZINC & LEED®

Het LEED®-systeem, Leadership in Energy and Environmental Design, is het referentiesysteem voor duurzame bouw dat werd ontwikkeld door de Verenigde Staten

VMZINC & BREEAM®

Het BREEAM®-systeem wil de impact van een gebouw op zijn omgeving beperken en tegelijk de levenskwaliteit van de gebruikers of de werknemers verbeteren.

Zink en duurzaamheid

Met zink kies je voor een volledig recycleerbaar materiaal dat een levenslange oplossing biedt en een gebouw vlot laat voldoen aan de belangrijke duurzaamheidsstandaarden.

De kwaliteiten van zink

Zink is een flexibel en natuurlijk materiaal dat zich eenvoudig laat bewerken en plooien. Het is een nobel en zeer duurzaam materiaal dat zeer onderhoudsvriendelijk is.