Compatibiliteit

Bij de plaatsing van zink is het noodzakelijk om na te gaan of het zink compatibel is met andere bouwmaterialen. Wat is toegelaten en wat niet?

Materialen & Metalen University Clayton Australia

Materialen & Metalen

Compatibiliteit van VMZINC met andere bouwmaterialen

Vermijd rechtstreeks contact met vers gegoten beton, kalk, bitumen, mortel en alle bouwmaterialen die niet compatibel zijn met VMZINC.

Compatibiliteit van VMZINC met andere metalen

Water mag overigens nooit stromen van een metaal met een hoog elektrolytisch potentieel naar een metaal met een lager elektrolytisch potentieel. In een vochtig milieu vormt zich tussen beide materialen namelijk een elektrolytisch koppel (batterijeffect) wat de aantasting van een van beide materialen tot gevolg heeft. Het water wordt namelijk geladen met ionen die het zwakste metaal kunnen vernietigen.

De verschillende metalen worden dus in de volgende volgorde geplaatst: aluminium - zink - gegalvaniseerd staal - koper - lood

Wat is toegelaten en wat niet?

Wat is toegelaten en wat niet?

Niet-toegelaten contacten

Goud – platina – palladium – zilver – kwik – koper – lood – tin – nikkel – kobalt – cadmium – ijzer – chroom.

Toegelaten contacten

  • Lood: lood beschermd door een patinaolie of gelakt lood.
  • Aluminium: hoewel aluminium een lager potentieel heeft dan zink, vormt het, net als zink, een natuurlijke beschermlaag. De potentieelwaarden van beide passief gemaakte oppervlakken zijn zeer gelijkaardig, wat risico’s op corrosie uitsluit.
  • Gegalvaniseerd staal: galvaniseren bestaat erin het staal met een dunne zinkfilm te bedekken om het tegen corrosie te beschermen. Dit contact van zink op zink vormt dus geen enkel probleem.
  • Vertind koper (koper bedekt met tin): mag met zink in aanraking komen.
  • Roestvrij staal: verlood of vertind, ferritisch en austenitisch.

Compatibiliteit van VMZINC met hout en afgeleiden van hout

Het is verboden niet-compatibele looizuren te gebruiken boven elementen in VMZINC (bv. gevel in niet-compatibele planken of panelen boven VMZINC).

Het wassen van het hout en de eventuele tanninezuren/houtbehandelingsproducten kunnen een voortijdig kwaliteitsverlies van het zink, de vorming van vlekken op het patina van het zink of een verkleuring ervan veroorzaken. Uw houtleverancier is verplicht u te laten weten of het gedrenkt hout dat u hebt gekozen, compatibel is met VMZINC.

Indien het hout tegen schimmel is behandeld, moet deze behandeling overeenkomen met risicoklasse 2 van de nieuwe Europese normen EN 335 en EN 351.

Houtbehandelingsproducten op basis van organische bestanddelen en over het algemeen aangebracht door indompeling of insmeren zijn onschadelijk voor zink.

Producten die overeenkomen risicoklasse 3 of 4, bestaande uit minerale elementen [van het type koper-chroom-arseen (CCA) of koper-chroom-borium (CCB)] en meestal in de autoclaaf aangebracht, zijn daarentegen te vermijden omwille van de onzekerheid over hun corroderende werking op zink in aanwezigheid van vocht.

De compatibiliteit tussen hout en VMZINC moet op voorhand worden geanalyseerd om aantasting van het zink te vermijden.

VMZINC op een dragende structuur in hout

Bebording is de meest gebruikte ondergrond voor een dakbedekking omdat ze uit eenvoudige en soepele elementen bestaat (voor gewelfde of gegeerde vormen).

Toegestane en verboden looizuren van hout in combinatie met VMZINC  

Toegestane looizuren (compatibel)Verboden looizuren
Denneboom (Rode of witte Noorse grenen)Lork
SparrenboomEik
Silvester greneboomKastanje
PopulierRode en witte ceder

Douglas greneboom

Alle looizuren met pH < 5


Compatibiliteit van behandelde houtproducten met VMZINC

Het is noodzakelijk om bij gebruik van behandeld hout, de compatibiliteit van de houtbehandelingsproducten met VMZINC na te gaan.


Indicatieve tabel van producten voor houtbehandeling*

Type van behandeling   ComponentenCompatibiliteit met VMZINC*   Klasse    
Niet-fixerende
metaalhoudende zouten
mono-samengestelde zouten
gebruikt in water
(fluor, borium of koper)
NEEC1
Fixerende
metaalhoudende zouten
complexe metaalhoudende
zouten die chroom bevatten
om de actieve metalen
te fixeren (CCA, CCB)
Studie lopende
(zie fabrikant)
C1 tot C5
Organische productenbevatten aardoliesolventenJAC1 tot C3
Emulsiesgebruiken water
als geleider tesamen met niet in
water oplosbare synthesestoffen
JAC1 tot C2
Gemengde productenverenigen metaalhoudende
componenten (koper, borium)
met synthesemolecules
te bepalen
(zie fabrikant)
C1 tot C4
Creosootsamengesteld uit
actieve stoffen voortkomend
uit de distillatie van steenkool
te bepalen
(zie fabrikant)
C4


* telkens het advies van de fabrikant inwinnen.

Indien het gebruikte hout niet verenigbaar is met zink, kan het worden gebruikt in combinatie met VMZINC PLUS. Om de juiste toepassing van dit complex te kennen, raadpleegt u best de technische handleidingen.

Lijmen & Siliconen

Lijmen & Siliconen

Compatibiliteit van VMZINC met lijmen en siliconen

Bij minder gebruikelijke draagstructuren (bv. houten panelen), is het aangeraden de compatibiliteit van alle bestanddelen (bv. lijm) van deze draagstructuren met VMZINC® na te gaan. Bij compatibiliteit moet men zich verzekeren van een mogelijkheid tot verluchting van de onderzijde van het VMZINC® (zie tabel hieronder).


Indicatieve lijst lijmen en siliconen

Toegelaten producten (compatibel) Verboden producten* (niet compatibel) 
PolyurethanenAcetische siliconen
Niet-acetische siliconenZuurhoudende epoxies
MS PolymerenUreum/melanine/phenol-formadehyde
(lijmen voor hout of panelen)
 Acrylaten (volgens het gebruikte reagens) 


Deze lijsten zijn niet volledig. Bij contact met een materiaal dat niet in deze lijst voorkomt, is het aangeraden te onderzoeken of er zich geen schadelijke effecten kunnen voordoen. Zink is een natuurlijk product met tal van eigenschappen die al dan niet compatibel zijn met andere bouwmaterialen.

Schouwen en leidingen van sanitair

Het is aangeraden een veiligheidsmarge voor brand en/of een bescherming rond leidingen voor de afvoer van rook of de verluchtingsleidingen te voorzien door het metselwerk en de bebording te onderbreken.

Rookneerslag van een slecht afgestelde verwarmingsketel op VMZINC kan onherstelbare schade aanrichten.

Een regelmatige afstelling van verwarmingstoestellen en het gebruik van een brandstof die aan de geldende normen voldoet, laten toe deze vorm van corrosie te vermijden.

Het gebruik van een “hoedje" op schouwen kan neerslag veroorzaken van rook die agressief is voor VMZINC. Het is daarom aangeraden een onbedekt conisch afwerkingselement te gebruiken op schouwen van mazoutketels en voor houtvuren.

De neerslag van een sanitaire ventilatieleiding kan ook onherstelbare esthetische schade aanrichten.

  • Een licht witroest kan verschijnen ten gevolge van condens (vocht dat op deze plaats niet naar buiten komt). Hierdoor kan, vooral in het begin, voor de vorming van het natuurlijke patina, de teint wijzigen. Ga na of het betrokken deel niet van buitenaf toegankelijk of zichtbaar is.
  • Vaak gebruikte onderhoudsproducten voor toiletten kunnen afzettingen op zink veroorzaken maar zullen a priori niet zover gaan dat ze het zink perforeren.

Plaatsing van externe elementen

Het is onvermijdelijk dat men op het dak iets wil plaatsen dat bijzondere aandacht vergt.

Het kan hier gaan om de volgende elementen:

  • Schotelantennes
  • Bliksemafleider
  • Zonnepanelen

Denk na over de manier waarop een daksysteem van VMZINC werkt om een oplossing te vinden. Creëer geen vast punt of zichtbare bevestiging. De beste oplossing is over het algemeen een conisch afwerkingselement of speciaal hiervoor vervaardigde klemmen. Twijfelt u, ga dan te rade bij ons VMZINC-team.

Indien het zinken dak als bliksemafleider moet dienen, raden wij ten zeerste aan specialisten ter zake te raadplegen om de verbinding met de aarde goed te maken om te vermijden dat het zink smelt wanneer het door de bliksem wordt getroffen.

Voorschriften voor transport en opslag

Technische ondersteuning van a tot z

Voorschriften vóór de montage