PIGMENTO Rood

Stel je eens voor wat een subtiel aspect rood kan bijdragen aan het ontwerp van een dak of gevel.

Esthetiek van PIGMENTO Rood

Esthetiek van PIGMENTO Rood

PIGMENTO is een assortiment van gekleurde oppervlakteaspecten, die het natuurlijke uitzicht van gepatineerd zink behouden. De aspecten worden gerealiseerd op basis van het substraat QUARTZ-ZINC, waar minerale pigmenten aan toegevoegd worden.

PIGMENTO kan een licht verschil in tint vertonen bij de productie. Deze verschillen in nuances maken integraal deel uit van het product en doen niets af van de intrinsieke kwaliteiten van zink. Het volstaat om hier rekening mee te houden bij gebruik, voor een optimaal esthetisch resultaat.

Toepassing

Toepassing

PIGMENTO gaat harmonieus samen met andere bouwmaterialen en kan zowel voor de bekleding van het dak als voor gevelbekleding worden gebruikt.
Daken en gevels met een bruine, rode, blauwe of groene tint, bieden nieuwe perspectieven voor architecturale creaties, modern en uniek, maar steeds met respect voor de natuurlijke look van zink.

Toepassingsdomein

Toepassingsdomein

De keuze van een professional voor een VMZINC-product aangepast aan de omgeving van een gebouw moet rekening houden met eventuele beperkingen naargelang het gekozen oppervlakteaspect. Elke oppervlakteaspect van zink kan esthetisch evolueren in de loop van de tijd – evolueren naar de tint van QUARTZ-ZINC op lange termijn, in het geval van PIGMENTO - en dit afhankelijk van omgevingsfactoren (kustgebied, blootstelling aan UV-stralen, sneeuw, …) en de toepassing (dak, gevel, regenwaterafvoer, oppervlaktes die niet gespoeld worden).

Er kunnen witte en donkere sporen vormen op PIGMENTO, op plaatsen waar geen regelmatige spoeling plaatsvindt of op de snijvlakken van het zink, door regen of door onderhoud.
Deze zichtbare en blijvende sporen kunnen de esthetische beleving van het product wijzigen. Ze vormen echter geen kwaliteitsprobleem en hebben geen impact op de levensduur van het product.

Op PIGMENTO kan er mos ontstaan, op plaatsen die zich bevinden onder vegetatie en voornamelijk op daken met een zwakke helling. In dat geval is een regelmatige reiniging vereist om het PIGMENTO zijn esthetische kwaliteiten en zijn levensduur te behouden.

Het wordt aangeraden om, indien nodig, de diensten van VMZINC te raadplegen voor meer informatie. 

Voorzorgsmaatregelen

Onze oppervlakteaspecten zijn beschermd door een film, die niet langer dan 2 maanden op het zink mag blijven, afhankelijk van de omgeving. Na verwijderen van de film, is het noodzakelijk om op te letten voor vingerafdrukken, krassen en eventuele blutsen, evenals voor beschadigingen door producten die agressief zijn voor het zink.  

PIGMENTO Groen

PIGMENTO Bruin

PIGMENTO Blauw