Všeobecné informace

Stojatá drážka je tvořena přehybem bočních krajů - falcováním. Pro krytí střech je vyžadována dvojitá stojatá drážka.

Použití profilovacích a falcovacích strojů pro uzavření podélných spojů významně snižuje dobu montáže.

Výška stojaté drážky – pouze 25 nebo 32 mm přispívá k modernímu vzhledu, lehkosti a pravidelnosti. 

Stojatá drážka je zvláště vhodná pro velké plochy střech a fasád a pro oblasti s nepříznivými klimatickými podmínkami, s hojnými dešťovými a sněhovými srážkami a silným větrem. 

Podklad

V případě kladení na neslučitelný podklad je nutné použít separační fólii Delta VMZINC nebo materiál VMZINC PLUS

Nosná konstrukce:                                                                                                                                  

 • tesařská konstrukce z masivního dřeva nebo lepených nosníků                                                                                  
 • trapézové ocelové plechy souvislé nebo perforované – dle místně platných norem                                                                                  
 • betonový podklad dle místně platných norem

 


Oblasti použití

Větrané rovné nebo zakřivené střechy s minimálním sklonem 3°. Pro sklony menší než 7° je vhodné opatřit stojatou drážku dodatečným utěsněním. 

Je nutné vzít v úvahu klimatické podmínky v místě daného projektu a řídit se návodem k použití. 


Všechny typy střech: obloukové, konkávní, konvexní, kónické atd.


Technické údaje

Výška stojaté drážky
25 mm
Rozteče
430 mm (rozv. 500) - 600 mm (rozv. 670)
Rozvinuté šíře500 a 670 mm
Tlouštka
0,70 mm - 0,8 mm

Povrchové provedení

Všechna povrchová provedení
 • ANTHRA-ZINC
 • Oboustranně lakovaný
 • PIGMENTO modrá
 • PIGMENTO hnědá
 • PIGMENTO zelená
 • PIGMENTO červená
 • QUARTZ-ZINC
 • Přírodní VMZINC

Popis

Položte profily na připravený podklad.

Okraj předchozího profilu ve tvaru písmene L, připevněný k podkladu pevnou nebo posuvnou příponkou je překryt okrajem následujícího profilu ve tvaru písmene U tak , aby nedošlo k deformaci a namáhání materiálu.

Stojatá drážka se uzavírá za pomoci ručního nářadí nebo strojově. 

Příčné spoje

Pokud délka sklonu přesahuje maximální přípustnou délku profilů (10 m), musí být použity podélné spoje. Po posouzení podmíke konkrétní stavby je případně možné použít profily delší. 

Vhodná konstrukce příčných spojů je odvozena ze sklonu střechy. 

Spádový stupeň

Tento typ spoje se používá u sklonů 3° (5 %) a více. Minimální výška stupně je 8 cm.

 

Doporučuje se pro střechy se sklonem větším než 20 %. Minimální délka přesahu je 200 mm včetně horní upevňovací spony. V obtížných klimatických podmínkách (zvýšené srážky a sněžení) je potřeba délku překrytí přizpůsobit.

JEDNODUCHÝ PŘÍČNÝ SPOJ

U sklonů větších než 25° (47 %) lze použít spoj na jednoduchou úhlovou drážku s přesahem 50 mm.

Společnost VMZINC doporučuje použít spojení na dvojitou stojatou drážku. 

Fixační příponky

Pro správnou funkci střešní krytiny je nesmírně důležité použití vhodných fixačních příponek.Fixační příponky zajišťují správné připevnění krytiny k podkladu a umožňují tepelnou kompenzaci krytiny.  

Pevné příponky VMZINC jsou vyrobeny z nerezové oceli 304 o tloušťce 0,5 mm. U posuvných příponek je tloušťka pohyblivého prvku 0,4 mm a rozsah posuvu 70 mm.

Při montáži je třeba věnovat zvláštní pozornost rozmístění pevných a pohyblivých zón krytiny. Rozmístění pevných a posuvných příponek se řídí příslušnou normou pro navrhování klempířských konstrukcí. Při použití profilů delších než 10 m je doporučeno použití pohyblivých příponek s prodlouženou kluznou délkou. 

Použití vhodného spojovacího materiálu významně zvyšuje pevnost spoje krytiny s podkladem.

Rozmístění příponek: Standardně se příponky upevňují každých 250-330 mm, ale jejich rozteč je třeba vždy ověřit s ohledem na klimatické podmínky a parametry střešní krytiny.

Máte dotaz nebo připomínku? Zanechte nám zprávu.
;
;