QUARTZ-ZINC

QUARTZ-ZINC is een geprepatineerd fluweelgrijs zink dat van bij het begin hetzelfde aspect heeft als dat van natuurlijk zink na enkele maanden in de buitenlucht.

Geprepatineerd zink

Geprepatineerd zink

Bij QUARTZ-ZINC® is de beschermende patina het resultaat van een oppervlaktebehandeling van het natuurlijk zink met fosfaten. 

Dit milieuvriendelijke proces van pre-patineren laat toe om het zink een gepatineerd aspect te geven van bij de start.  

Esthetiek van QUARTZ-ZINC

Esthetiek van QUARTZ-ZINC

QUARTZ-ZINC® is een fluweel grijs aspect. Deze tint, die sterk aanleunt tegen deze van de patina van natuurlijk zink, evolueert zeer weinig met de tijd. 

De textuur is kenmerkend voor zink. QUARTZ-ZINC® kan een licht verschil in tint vertonen bij de productie. 

Deze verschillen in nuances maken integraal deel uit van het product en doen niets af van de intrinsieke kwaliteiten van zink. Het volstaat om hier rekening mee te houden bij gebruik, voor een optimaal esthetisch resultaat. 

Toepassingen

QUARTZ-ZINC® gaat harmonieus samen met andere bouwmaterialen, zodat het een ideaal materiaal wordt voor zowel hedendaagse architectuur als traditionele, voor zowel renovatie als nieuwbouw. 

Het wordt vooral gewaardeerd:

  • op de gevel, waar in het algemeen het proces van patineren wat trager verloopt,
  • bij renovatie, aangezien de tint aansluit bij deze van ouder, reeds gepatineerd zink. 

QUARTZ-ZINC is beschikbaar voor:

  • dak- en gevelelementen en hun afwerkingen,
  • regenwaterafvoersystemen.

Toepassingsdomein

De keuze van een professional voor een VMZINC®-product aangepast aan de omgeving van een gebouw moet rekening houden met eventuele beperkingen naargelang het gekozen oppervlakteaspect. 

Elk oppervlakteaspect van zink kan esthetisch evolueren in de loop van de tijd – iets donkerder worden in het geval van QUARTZ-ZINC® - en dit afhankelijk van omgevingsfactoren (kustgebied, blootstelling aan UV-stralen, sneeuw, …) en de toepassing (dak, gevel, regenwaterafvoer, oppervlaktes die niet gespoeld worden). Er kunnen witte sporen vormen op het QUARTZ-ZINC®, op plaatsen waar geen regelmatige spoeling plaatsvindt, door regen of door onderhoud. Deze zichtbare en blijvende sporen kunnen de esthetische beleving van het product wijzigen. Ze vormen echter geen kwaliteitsprobleem en hebben geen impact op de levensduur van het product. 

Het wordt aangeraden om, indien nodig, de diensten van VMZINC® te raadplegen voor meer informatie. 

Voorzorgsmaatregelen

Onze oppervlakteaspecten zijn beschermd door een film, die niet langer dan 2 maanden op het zink mag blijven, afhankelijk van de omgeving. Na verwijderen van de film, is het noodzakelijk om op te letten voor vingerafdrukken, krassen en eventuele blutsen, evenals voor beschadigingen door producten die agressief zijn voor het zink.

Natuurlijk Zink

ANTHRA-ZINC

AZENGAR