ANTHRA-ZINC

ANTHRA-ZINC® is het allereerste geprepatineerde zink. Het is een zink in antraciet, dat uitstekend past bij leien, waarmee het vaak wordt gecombineerd.

Geprepatineerd zink

Geprepatineerd zink

ANTHRA-ZINC® betreft een zink in antraciet, dat uitstekend past bij leien en waarmee het vaak wordt gecombineerd. De beschermende patina is het resultaat van een oppervlaktebehandeling met fosfaten van het natuurlijk zink. Dit milieuvriendelijke proces van pre-patineren laat toe om het zink een gepatineerd aspect te geven van bij de start. Langs beide zijden is het zink bedekt met een dun organisch beschermlaagje, dat eveneens zorgt voor een unieke esthetische look.  

Esthetiek van ANTHRA-ZINC

Esthetiek van ANTHRA-ZINC

ANTHRA-ZINC® is een antraciet grijs aspect. Het patina is homogeen en de textuur is kenmerkend voor zink.

ANTHRA-ZINC® kan een licht verschil in tint vertonen bij de productie. 

Deze verschillen in nuances maken integraal deel uit van het product en doen niets af van de intrinsieke kwaliteiten van zink. 

Het volstaat om hier rekening mee te houden bij gebruik, voor een optimaal esthetisch resultaat.  

Toepassing

ANTHRA-ZINC® gaat harmonieus samen met leien en wordt hier heel vaak samen mee gebruikt. Maar ook andere materialen zoals bijvoorbeeld hout, zodat het een ideaal materiaal wordt voor zowel hedendaagse architectuur als traditionele, voor zowel renovatie als nieuwbouw. ANTHRA-ZINC® wordt sterk geapprecieerd voor gebruik op de gevel, waar het proces van patineren meestal wat langzamer verloopt. 

Het is beschikbaar voor:

  • dak- en gevelelementen en hun afwerkingen,
  • regenwaterafvoersystemen.

Toepassingsdomein

De keuze van een professional voor een VMZINC®-product aangepast aan de omgeving van een gebouw moet rekening houden met eventuele beperkingen naargelang het gekozen oppervlakteaspect. Elke oppervlakteaspect van zink kan esthetisch evolueren in de loop van de tijd – iets lichter worden in het geval van ANTHRA-ZINC® - en dit afhankelijk van omgevingsfactoren (kustgebied, blootstelling aan UV-stralen, sneeuw, …) en de toepassing (dak, gevel, regenwaterafvoer, oppervlaktes die niet gespoeld worden).


Er kunnen witte sporen vormen op het ANTHRA-ZINC®, op plaatsen waar geen regelmatige spoeling plaatsvindt, door regen of door onderhoud.
Deze zichtbare en blijvende sporen kunnen de esthetische beleving van het product wijzigen. Ze vormen echter geen kwaliteitsprobleem en hebben geen impact op de levensduur van het product.
Het wordt aangeraden om, indien nodig, de diensten van VMZINC® te raadplegen voor meer informatie.

Voorzorgsmaatregelen

Onze oppervlakteaspecten zijn beschermd door een film, die niet langer dan 2 maanden op het zink mag blijven, afhankelijk van de omgeving. Na verwijderen van de film, is het noodzakelijk om op te letten voor vingerafdrukken, krassen en eventuele blutsen, evenals voor beschadigingen door producten die agressief zijn voor het zink.

AZENGAR

Natuurlijk Zink

QUARTZ-ZINC