VMZINC & DUBOKEUR®

Het DUBOkeur®-label

bekroont bouwproducten die in hun toepassingsgebied de meest milieuvriendelijke oplossing bieden. Voor dak- en gevelbekleding viel de eer te beurt aan VMZINC felsnaad.


  Wat is DUBOkeur®? CHP2-19-06-04-(40)

  Wat is DUBOkeur®?

  DUBOkeur® is een onafhankelijk milieulabel (voor DUurzaam BOuwen) dat aangeeft dat een bouwproduct tot de meest milieuvriendelijke producten behoort binnen zijn toepassingsgebied. De toekenning van het label berust op berekeningen van de milieu-impact tijdens de hele levenscyclus van een product (een LevensCyclusAnalyse of LCA). Ook de vergelijking met andere oplossingen maakt deel uit van de analyse. Die analyse is in handen van het NIBE (het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie).

  VMZINC & DUBOkeur® ANTHRA-Zinc individual housing

  VMZINC & DUBOkeur®

  Het NIBE kende VMZINC het DUBOkeur®-label toe voor VMZINC Felsnaad. Het evaluatie- en quoteringssysteem erkent felsnaad op die manier als een van de meest milieuvriendelijke dak- en gevelbekledingsmaterialen. Volgens het NIBE heeft VMZINC felsnaad een ecologische voorsprong op, bijvoorbeeld, dakbedekkingen in riet of keramische dakpannen en op gevelbekledingen in staal of aluminium.

  Lage schaduwkosten Raketskolan

  Lage schaduwkosten

  Het NIBE analyseerde de impact van VMZINC felsnaad in elke levensfase. Denk maar aan de energie om het basismateriaal te ontginnen en de energie die nodig is bij de productie. Ook de levensduur, een belangrijke troef van zink, maakt deel uit van de criteria. Via een rekentool brengt het NIBE de schaduwkosten in kaart en hoe lager die zijn, hoe duurzamer een product is. VMZINC felsnaad als dakbedekking (0,7 mmm) scoorde met een schaduwkost van 2,56 euro beduidend beter dan bijvoorbeeld rieten schroefdaken of keramische dakpannen met 75 mm overlap. Als gevelbekleding (0,8 mm) haalt VMZINC felsnaad een schaduwkost van 2,48 euro, waarmee het een ecologische voorsprong heeft op (alle types) staal en (alle types) aluminium.

VMZINC & BREEAM®

Het BREEAM®-systeem wil de impact van een gebouw op zijn omgeving beperken en tegelijk de levenskwaliteit van de gebruikers of de werknemers verbeteren.

VMZINC & HQE®

Het HQE®-systeem streeft ernaar de milieueffecten van nieuwe of bestaande gebouwen te beperken en de gezondheid en het comfort te optimaliseren. 

VMZINC & LEED®

Het LEED®-systeem, Leadership in Energy and Environmental Design, is het referentiesysteem voor duurzame bouw dat werd ontwikkeld door de Verenigde Staten

Zink en duurzaamheid

Met zink kies je voor een volledig recycleerbaar materiaal dat een levenslange oplossing biedt en een gebouw vlot laat voldoen aan de belangrijke duurzaamheidsstandaarden.