Zink, een duurzame oplossing

VM Buidling Solutions (VMZINC) staat voor de uitdaging om gebouwen te ontwerpen en te bouwen die het milieu en de gezondheid van de gebruikers respecteren. Daarom voert VMZINC een veeleisend en ambitieus milieubeleid om de milieuprestaties van zijn productiesites en producten te analyseren en te verbeteren.

Focus op duurzaamheid

Focus op duurzaamheid

Al meer dan 10 jaar voert VMZINC levenscyclusanalyses of LCA's uit volgens ISO 14040-44 op zijn producten. VMZINC publiceert het Environmental Product Declarations - EPD's volgens EN 15804, zoals IBU Certificates en ESDS'en.

De resultaten van de multicriteria en multistage milieu-analyses tonen de milieurelevantie van gewalst zink van VMZINC aan, in het bijzonder in de wereld van metalen oplossingen die gebruikt worden in gebouwschilden.

De materialen van VMZINC zijn conform de certificaten op vlak van duurzaamheid. Meer uitleg over deze certificaten? Neem een kijkje op de detailpagina's.


Kwaliteiten van zink

Zink is een flexibel en natuurlijk materiaal dat zich eenvoudig laat bewerken en plooien. Het is een nobel en zeer duurzaam materiaal dat zeer onderhoudsvriendelijk is.

VMZINC & BREEAM®

Het BREEAM®-systeem wil de impact van een gebouw op zijn omgeving beperken en tegelijk de levenskwaliteit van de gebruikers of de werknemers verbeteren.

VMZINC & LEED®

Het LEED®-systeem is het referentiesysteem voor duurzame bouw dat werd ontwikkeld door de Verenigde Staten.

VMZINC & DUBOKEUR®

Het NIBE (het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) riep het bekledingssysteem VMZ Staande naad in zink van VMZINC uit tot een van de meest milieuvriendelijke dak- en gevelbekledingsmaterialen. Op die manier verdiende VMZINC het DUBOkeur®-label voor DUurzaam BOuwen.

VMZINC & HQE®

Het HQE®-beoordelingssysteem streeft ernaar de milieueffecten van nieuwe of bestaande gebouwen te beperken en de gezondheid en het comfort van de gebruikers te optimaliseren.